Uppföljning av Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) inom Stockholms läns landsting

Projektet är en del i Stockholms läns landsting utvecklingsarbete och nya investeringar inom hälso- och sjukvården i länet fram till år 2025. Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) kommer att medföra genomgående strukturella förändringar av sjukvårdssystemet som behöver följas upp och utvärderas.

Projektets syfte

Forskargruppen medverkar i olika typer av uppföljningar där vårdutnyttjande och kostnader kartläggs för vårdkedjor för definierade sjukdomsgrupper och den nätverkssjukvård som utvecklas.

Resultat i korthet

De strukturella förändringarna enligt satsningen med Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) inom Stockholms läns landsting (SLL) är främst inriktade sammanhållna vårdkedjor och en utvecklad nätverkssjukvård. En viktig del i nätverkssjukvård avser vad som händer med patienter vid akutsjukhusen efter utskrivning. Inledningsvis har ett pilotprojekt genomförts där vårdutnyttjandet och kostnader för vårdkedjan för stroke-patienter kartlagts. Utgångspunkten är det akuta insjuknandet som start på vårdepisoden samt olika perioder för uppföljning av episoden. De i studien ingående patienterna har följts 30 respektive 365 dagar efter det akut insjuknandet och första inläggningen i slutenvård. Resultaten visar gruppen stroke-patienter har många vårdkontakter inom såväl öppen- som slutenvård även efter utskrivning där en stor del av kostnaderna ligger under tidsperioden efter utskrivning.

Fortsatt arbete

Projektet är en pilotstudie för att senare eventuellt utvecklas och tillämpas för andra sjukdomsgrupper. Långsiktigt kan kartläggningen även fungera som en ”baseline” för uppföljning av delar av nätverkssjukvård efter att kommande investeringar inom FHS och inte minst verksamheten vid Nya Karolinska Solna (NKS) kommit igång.

Rapporter och publikationer

Rehnberg C, Nikiforova L, Bergfors S, Hagman M (2015). Uppföljning av akutsjukhusens vårdepisoder Stroke. HSF/CHIS, Stockholms läns landsting.

Högberg M, Rehnberg C, Hermansson J, Befrits G (2015). Effektiv vård - Delprojektrapport Utvärderingsplan för FHS. HSF/Stockholms läns landsting.

Kontaktperson

Profile image

Clas Rehnberg

Professor
CR
Innehållsgranskare:
Fanny Goude
2023-03-29