Skip to main content

Fallstudie: etableringsprocessen av akademiskt specialistcentrum

En omfattande och viktig del av den somatiska sjukvården utförs idag utanför akutsjukhusen. Ett sådant exempel är Centrum för reumatologi (CfR) – en ny akademisk specialistvårdsenhet för reumatologi utanför akutsjukhusen, men inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). CfR är en pilotverksamhet som startade i augusti 2016 i syfte att främja utveckling och skapa modeller som kan användas vid kommande införanden.

Syftet med Centrum för Reumatologi är dels att ge fler patienter tillgång till specialiserad reumatologisk vård, dels att föra ut forskningen i den dagliga vården. Verksamheten ska, enligt vårduppdraget, drivas som en akademisk enhet där vårdverksamheten är nära integrerad med forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUUI).

I arbetet ingår att tillsammans med patienter och andra vårdgivare utveckla nya arbetssätt med stöd av innovativ användning av medicinsk teknik och e-hälsolösningar. Vid Centrum för Reumatologi används idag ett antal e-tjänster, exempelvis Ont i lederna?, Patientens Egen Registrering (PER) och Patientens Egen Provhantering (PEP), vilka utvecklats i samarbete med patienter. Centrets forsknings- och utvecklingsuppdrag genomförs i samverkan med Karolinska Institutet, och Centrum för Reumatologi ingår i projektet 4D Artriter vars syfte är att underlätta för patienter med artritsjukdomar i deras möte med vården.

Inom ramen för forskningsprogrammet studeras egenvårds- och samvårdslösningar. Som en del i forskningsprogrammet Co-Care och tillsammans med CfR genomförs under 2017 en förklarande fallstudie, vars syfte är att analysera hur en samvårdsorganisation skapas och etableras.

Centrum för Reumatologi

Projekt 4D artriter