Skip to main content

Doktorandprojekt

Forskargruppen Health Economics and Policy har för närvarande sex doktorander. Vi forskar på hälso- och sjukvårdens produktivitet, effektivitet och jämlikhet i Sverige och andra länder. Nedan presenterar vi våra olika projekt.

SS
Sofia Sveréus
2019-05-17
Sofia Sveréus