Skip to main content

Doktorandprojekt

Forskargruppen Health Economics and Policy har för närvarande fem doktorander. Vi forskar på hälso- och sjukvårdens produktivitet, effektivitet och jämlikhet i Sverige och andra länder. Nedan presenterar vi våra olika projekt.