Diskutera forskningsetik med Kjell Asplund

På initiativ av etikenheten på LIME anordnar LIME talks tillsammans med Etikrådet ett webbinarium om forskningsfusk den 25 augusti klockan 15.00-16.30.

Kjell Asplund inleder med en kort presentation av sin nya bok Fuskarna. Sedan vidtar frågestund. Niklas Juth, docent i medicinsk etik, ställer några öppningsfrågor och därefter är ordet fritt.

Kjell Asplund är professor emeritus i medicin vid Umeå Universitet. Han har varit generaldirektör för Socialstyrelsen, styrelseordförande för SBU och ordförande för Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Han har utrett bland annat Macchiarini- och Quickaffärerna. Numera är han styrelseordförande för Socialstyrelsen och vetenskaplig sekreterare vid Överklagandenämnden för etikprövning.

I boken Fuskarna – om Macchiarinis och andra svek mot vetenskapen har han skildrat några av de mest uppmärksammade bedrägerierna inom medicinsk forskning och tagit upp frågor som: Vem blir fuskare? Vilka är drivkrafterna? Finns särskilda riskmiljöer? Vilka är offren? Hur går det för visselblåsarna? Hur kan forskningsfusk stävjas?

Seminariet äger rum i Zoom. Registrera dig här: https://ki-se.zoom.us/webinar/register/WN_WPJaXGZ8S16BPWigxuFegA