Skip to main content

Carl Johan Sundberg är ny prefekt på LIME. Vem är han?

Carl Johan Sundberg, prefekt vid institutionen för Lärande, Informatik, Mangement & Etik (LIME) vid KI är legitimerad läkare och professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi. Han är ämnesansvarig för Bioentreprenörskap vid KI och leder forskning inom innovation och entreprenörskap. Carl Johans forskning inom fysiologi innefattar studier av hur gener och epigenetiska mekanismer är involverade i anpassningen till träning och fysisk aktivitet hos friska försökspersoner, idrottare och patienter med bl.a. bröstcancer och diabetes.

Carl Johan är medicinsk redaktör på Läkartidningen, ledamot i Internationella Olympiska Kommitténs Medicinska Kommission, ledamot i WADAs gendopingkommitté, ledamot i Europeiska rymdorganet ESAs arbetsgrupp för ”human spaceflight” samt ordförande för Forska!Sverige (stiftelse som verkar för medicinsk forskning). Han grundade 2004 det som nu är Europas största tvärvetenskapliga samlingsplats för forskare, beslutsfattare, studenter och vetenskapsjournalister – Euroscience Open Forum (se www.esof2012.org).

Carl Johan har varit vetenskaplig sekreterare och ordförande för Svenska Läkaresällskapets sektion för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin och är ordförande för Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, som bl.a. utvecklat boken FYSS (handbok för ordination av fysisk aktivitet vid prevention och behandling av sjukdom).

Carl Johan är inspektor för Medicinska Föreningen i Stockholm och ordförande i läkarprogrammets tentamenskommitté vid KI. På KI har han utvecklat och lett ett flertal kurser, bl.a. Masterprogram i Bioentreprenörskap, Fysisk Aktivitet på Recept, Människans Fysiologi, Medicin för Journalister, Populärvetenskaplig Kommunikation, Idrottsmedicin, Effektivt påverkansarbete och Sjukvårds- och näringslivsmanagement för blivande läkare. Carl Johan har utformat tre större science center-utställningar om människokroppen på Naturhistoriska Riksmuséet och skrivit läroböcker, däribland Biologi Direkt för högstadiet och Campus Biologi för gymnasiet samt populariserade faktaböcker såsom Hälsa på Recept. Carl Johan har givit över 1000 populärvetenskapliga föreläsningar.

Han har erhållit bl.a. Karolinska Institutets Pedagogiska pris, stiftelsen ÅForsks pris för kunskapsspridning och den Europeiska Kommissionens "Descartes Communication Prize for Excellence in Science Communication".