Behavioral Informatics-gruppen

Vårt mål är att använda beteendeinformation för att optimera hälsointerventioner. För närvarande fokuserar vi på interventioner som riktar sig mot arbetsrelaterad stress och syftar till att förbättra anställdas hälsa och välbefinnande.

Vår vision är att skapa ett övergripande ramverk för att designa och utvärdera interventioner där användbarhet och implementering går i enighet med beteendeförändring på individ- och gruppnivå. Detta innebär att interventioner kan optimeras för maximal effektivitet, anpassas efter individuella behov, och erbjudas vid rätt tidpunkt med hjälp av en data-driven process för att övervaka, bedöma, och förstå beteenden.

Gruppmedlemmar

Leo Kowalski

Doktorand

Studenter

Jasmin Lukas, Utbytesstudent från University of Duisburg-Essen

Samantha Khoo, Psykologprogrammet

Samarbetspartners

Andreas Stenling, Umeå universitet

Anna Finnes, Akademiskt primärvårdscentrum Kunskapsteam: Försäkringsmedicin

Louise Bergman, Stockholms universitet

Pamela Mazzocato, Clinical Management

Rikard Wicksell, Rikard Wicksell's Research Group

Tidigare studenter

Andrea Nordström, Masteruppsats Läkarprogrammet  

Anna Nordberg, Kandidatuppsats, Psykologprogrammet 

Belinda Blomqvist, Masteruppsats Psykologprogrammet

Diego Civera, Hälsoinformatikprogrammet - Delaktig i SFO-projektet   

Hanna Sallmén, Masteruppsats, Psykologprogrammet 

Jan Lorenz, Masteruppsats, Hälsoinformatikprogrammet  

Katarina Wallin, Kandidatuppsats, Psykologprogrammet 

Kristina Nylund, Masteruppsats Psykologprogrammet 

Vanja Beslic, Masteruppsats, Psykologprogrammet 

Media

2021

Psykolog: Viktigt att jobba med kommunikation inom läkargruppen, Läkartidningen

Så förebygger ni PTSD på jobbet, Suntarbetsliv

Jobb med Covid-patienter ökar risk för psykisk ohälsa, Kommunalarbetaren

HR-specialisten om de tre största problemen som vårdpersonalen möter under pandemin, SVT Nyheter Södertälje 

Sjuksköterskor extra utsatta för stark stress, Vårdfokus

Återhämtningsdagen, Region Stockholm

2020

Vanliga råd fungerar inte nu, Medicinsk vetenskap

Stödsamtal ska rädda vårdpersonal från utbrändhet, Vetenskapsradion Hälsa

Så ska vårdpersonalen klara trycket, Vetenskapsradions coronaspecial

Pressad personal i ovanligt projekt med psykologiskt stöd, Vetenskapsradion Nyheter

Detta ger forskarna hopp i pandemin, Vetenskapsradion Hälsa

”Vi bär varandra genom den här pandemin”, Dagens Nyheter

Viktigt att vårdpersonal får stöd, Kommunalarbetaren

Forskningsprojekt från covid-19-utlysningen 2020, Vetenskapsrådet

KI-forskare får miljonbidrag från VR för covid-19-projekt, KI Nyheter

Anslag till forskning om arbetslivet under coronapandemin, KI Nyheter

AS
Innehållsgranskare:
2023-06-22