Videosändning från "KI International Workshop" i Stockholm, januari 2019

Ett Internationellt expertmöte om “User adapted knowledge bases and real word data in medicine and pharmacology” arrangerades vid Nobel Forum vid Karolinska Institutet I Stockholm den 24-25 januari, 2019. 60 forskare, utvecklare och beslutsfattare från 10 länder medverkade.

Mötet arrangerades av Avdelningen för Klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet och av SIDI (Swedish Institute for Drug Informatics, www.sidi.se).

Videoutsändning av hela mötet är nu tillgängligt liksom pdf-filer av alla presentationer (kan laddas ner).

Videosändning

Observera att Dr Hanna Seidlings presentation inte är videoinspelad. Hennes presentation finns tillgänglig som pdf-fil bland övriga presentationer.

Program för nedladdning

Presentationer

Alla presentationer kan laddas ned här.

Kontakt

Lars L Gustafsson

Professor, senior
Klin Farmakologi
H5 Laboratoriemedicin