Sjuksköterskor i fokus i WHOs världshälsorapport 2020

Den 7 april är Världshälsodagen och WHO ger ut sin årliga världshälsorapport. Institutionen för laboratoriemedicin har bidragit till Världshälsorapporten genom Ann Gardulf, leg sjuksköterska och docent.

Foto av Ann Gardulf

För första gången i organisationens 72-åriga historia fokuserar årets Världshälsorapport på sjuksköterskors kompetens och insatser för att rädda liv och bidra till människors hälsa.

Betydelsen av sjuksköterskors kompetens syns inte minst under den pågående covid-19 pandemin. Sjuksköterskor över hela världen gör heroiska insatser för att rädda människors liv och lindra pandemins verkningar. Många har riskerat sin hälsa och till och med offrat sina liv i kampen mot sars-cov-2 viruset.

Institutionen för laboratoriemedicin har bidragit till Världshälsorapporten genom Ann Gardulf, leg sjuksköterska och docent. Ann har på WHOs inbjudan som en av många internationella forskare deltagit som Contributor to Evidence Review.

Institutionen för laboratoriemedicin är en av de största utbildningsgivarna för sjuksköterskestudenter och rapporten är av stor betydelse både för studenter och lärare inom institutionen.

(Publicerat 2020-04-08)