Skip to main content

Lipo-Group Research Constellation (LGRC)

Det slutgiltiga målet med vår forskningsverksamhet syftar till att upptäcka biomarkörer och terapeutiska mål för diagnos och behandling av kardiometabola sjukdomar genom att öka kunskapen om lipoprotein, lipid och kolhydratmetabolism.

Kardiometabola sjukdomar så som ateroskleros, typ II diabetes och fettlever (NAFLD: non-alcoholic fatty liver disease) är en av de främsta orsakerna till dödlighet och sjukhusvistelse över hela världen. Epidemiologiska studier har visat på komplexiteten hos kardiometabola sjukdomar och identifierat ett stort antal riskfaktorer.

Levern är ett grundläggande organ för reglering av lipoprotein, lipid och kolhydratmetabolism, som är centrum för de fysiologiska processerna som upprätthåller jämnvikt av kolhydrater och lipider.

Exempel på forskningsprojekt inom LGRC

HUMAN (Health and the Understanding of Metabolism, Aging and Nutrition, http://www.fp7human.eu) är ett EU-finansierat konsortium som startade i oktober 2013. HUMAN syftar till att studera funktionen av genetiska riskvarianter som är associerad till metaboliska sjukdomar genom att använda en unik translationsmodell av glukos- och lipidmetabolism för människor: mus med humaniserad lever och bukspottkörtel. Paolo Parini är koordinator för HUMAN och flera medlemmar av LGRC bidrar aktivt med en forskningsverksamhet som syftar till att 1) karakterisera den metaboliska fenotypen hos modellsystemet som produceras inom konsortiet, specifikt genom att bestämma om den leverhumaniserade musmodellen återskapar metaboliska egenskaper hos en mänsklig lever och genom att karakterisera förändringar i kliniska metaboliska parametrar av sjukdom och åldrande 2) undersöka könsrelaterade skillnader i hepatisk lipid och lipoproteinmetabolism hos de leverhumaniserade mössen; 3) använda den leverhumaniserade musmodellen för att undersöka leverinriktad farmakologi, med användning av oxysterolreceptorn LXR (Liver X Receptor) som modellsystem; 4) använda CRISPR / Cas9 för att genetiskt modifiera iPSCs som bär risk / skyddande alleler.

Professor Uwe Tietge är den nyaste medlemmen av LGRC och det allmänna temat i hans forskning är att studera molekylär reglering av kardiometabolisk sjukdom med fokus på kolesterolmetabolism. På samma sätt som andra forskningsprojekt inom LGRC, är detta arbete tvärvetenskapligt och sträcker sig bortom metabolismens fysiologi till ett antal relevanta biologiska processer så som inflammation, regenerering och åldrande samt deras relaterade resultat såsom ateroskleros. Centralt för Tietges forskning är relevansen för mänsklig sjukdom och in vivo-aspekten, som huvudsakligen innefattar karakterisering av fysiologiska processer med hjälp av musmodeller. Denna translationella forskning testar de koncept som genereras i djurmodeller hos patienter eller tar en vice versa-metod för att förstå den mekanistiska grunden för kliniska observationer med hjälp av djur- eller cellodlingsmodeller. Fokus ligger på: 1) HDL-funktion och reglering av omvänd kolesteroltransport; 2) Epigenetisk programmering av metabolisk och kardiovaskulär hälsa; 3) Inverkan av tarmmikrobiotan på inflammation, gallsyrametabolism och kardiometabolisk sjukdom inkluderande användning av bakteriefria (”germ-free”) musmodeller.

LGRC erbjuder också en unik kompetens och teknisk plattform för att driva studier för: a) validering av farmakologiska mål, b) utvärdering av lipid- och glukosmetabolism, c) detaljerad karakterisering av lipoproteinkomposition, struktur och funktioner.

Vänligen kontakta oss för mer information och eventuella framtida samarbeten!

Forskargruppsledare

Paolo Parini

Forskargruppsledare
Paolo Parinis grupp
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5

Mats Eriksson

Forskargruppsledare
Eriksson
Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7

Uwe Tietge

Forskargruppsledare
Avdelningen för klinisk kemi
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5

Gruppmedlemmar

Germán Camejo

Anknuten
Avdelningen för klinisk kemi
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5

Paolo Garagnani

Anknuten
Avdelningen för klinisk kemi
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5

Tomas Jakobsson

Forskarassistent
Arbetsmiljögruppen
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5

Karin Littman

Forskarstuderande
Paolo Parinis grupp
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5

Mirko Minniti

Forskarstuderande
Paolo Parinis grupp
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5
Avdelningen för klinisk kemi
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5

Maria Olin

Biomedicinsk analytiker
Paolo Parinis grupp
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5

Osman Ahmed

Doktorand
Paolo Parinis grupp
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5

Matteo Pedrelli

Forskningssamordnare
Avdelningen för klinisk kemi
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5

Camilla Pramfalk

Adjunkt, adjungerad

Knut R. Steffensen

Tjänstledig
Knut Steffensens grupp
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5
Avdelningen för klinisk kemi
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5

Lise-Lotte Vedin

Projektledare
Paolo Parinis grupp
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5

Forskningstekniker

CRISPR Cas9 geneditering, isolering och karaktärisering av lipoproteiner (D2O-sukros och KBr gradient ultracentrifugering, nativ och denaturerad polyakrylamid gel-elektrofores, size exclusion chromatography (SEC), mätning av serum och HDL-kolesterol efflux capacity, bindning av lipoproteiner till arteriella proteoglykaner, osv.), extraktion and kvantifiering av lipider och glykogen i celler och vävnad, RNA-DNA extraktion och rening, enzymatiska samt ELISA analyser, genexpression, proteinexpression, kloning, mutagenesis, cellodling, transfektioner.

Arbete med djurmodeller: kvantifiering av omvänt kolesterol transport (reversed cholesterol transport, RCT) i makrofager in vivo, glukos- och insulintolerans, utvärdering av aterosklerosutveckling i aorta, genotypning av mus, vävnad och organ insamling, gavage, svansvensinjektion

Externa bidragsgivare

EU Fp7 HUMAN (www.fp7human.eu), Hjärt-lung fonden, AstraZeneca, Vetenskapsrådet, ALF, SSMF, Moderna

Undervisningsuppdrag

BMA grundutbildning, forskarutbildningskurser, läkarprogrammet och kandidatprogrammet i biomedicin samt näringslära

Utvalda publikationer

Inhibiting Cholesterol Absorption During Lactation Programs Future Intestinal Absorption of Cholesterol in Adult Mice.
Dimova LG, de Boer JF, Plantinga J, Plösch T, Hoekstra M, Verkade HJ, et al
Gastroenterology 2017 08;153(2):382-385.e3

Biliary sterol secretion is required for functional in vivo reverse cholesterol transport in mice.
Nijstad N, Gautier T, Briand F, Rader DJ, Tietge UJ
Gastroenterology 2011 Mar;140(3):1043-51

Culturing of HepG2 cells with human serum improve their functionality and suitability in studies of lipid metabolism.
Pramfalk C, Larsson L, Härdfeldt J, Eriksson M, Parini P
Biochim. Biophys. Acta 2016 Jan;1861(1):51-59

Lipids around the Clock: Focus on Circadian Rhythms and Lipid Metabolism.
Gnocchi D, Pedrelli M, Hurt-Camejo E, Parini P
Biology (Basel) 2015 Feb;4(1):104-32

Hepatic ACAT2 knock down increases ABCA1 and modifies HDL metabolism in mice.
Pedrelli M, Davoodpour P, Degirolamo C, Gomaraschi M, Graham M, Ossoli A, et al
PLoS ONE 2014 ;9(4):e93552

The oxysterol receptor LXRβ protects against DSS- and TNBS-induced colitis in mice.
Jakobsson T, Vedin LL, Hassan T, Venteclef N, Greco D, D'Amato M, et al
Mucosal Immunol 2014 Nov;7(6):1416-28

Deactivating Fatty Acids: Acyl-CoA Thioesterase-Mediated Control of Lipid Metabolism.
Tillander V, Alexson SEH, Cohen DE
Trends Endocrinol. Metab. 2017 07;28(7):473-484