Hur går det till?

När du deltar i forskningsstudien: "Fysisk kapacitet och hälsa" så undersöker vi din generella hälsa, din fysiska förmåga samt denna gång även din nerv-muskelfunktion i benen och din hjärt-kärlfunktion.

Styrka i ben, arm och fotled undersöks i en bioodexmaskin.
Styrka i ben, arm och fotled undersöks i en bioodexmaskin. Foto: Malin Jochumsen

OBS! Blodprovet och blodtrycksmätningen kan påverkas av matintag och rökning. Kom därför fastande och utan att ha rökt eller snusat de senast 12 timmarna. Du får frukost direkt efter blodprovstagningen samt även lunch och eftermiddagsfika under testdagen.

 • Första undersökningsdagen är du här hos oss hela dagen.
 • Andra undersökningsdagen tar ditt besök cirka en timme under morgontid.

Kan du inte deltaga två dagar i rad så kan du dela upp besöket på två olika tillfällen. Du behöver inte heller delta i alla undersökningar, du bestämmer själv vilka delar du vill utföra.

Det spelar ingen roll om du har någon kronisk sjukdom eller om du är i bra eller dålig form. Det spelar inte heller någon roll om du varit med vid tidigare uppföljningar eller inte.

Ersättning

Vi betalar resa samt ersättning 1500 kr för utebliven arbetsinkomst. Reser du långt erbjuds du också övernattning på hotell. Du kan läsa mer om ersättningen på sidan om anmälan.

Tester som kommer ingå i undersökningen: 

 • Test av balans, gångförmåga, styrka och kondition.
 • Vi kommer mäta kroppsmått med måttband, våg och ultraljud.
 • Hjärt- och kärlhälsan undersöks genom att vi tar blodtryck, undersöker hur dina kärl fungerar samt tar ett blodprov (ca 50 ml) för analys av olika hälsomarkörer.
 • Nervfunktionen i ben och arm undersöks med två undersökningar som genomförs rutinmässigt inom sjukvården.
  • Vi fäster små metallplattor på huden. Rörelsenerver stimuleras med en svag elektrisk ström, vilket leder till en liten ryckning i muskeln, som mäts elektroniskt.
  • Vi mäter även känselnerver, även här stimuleras en nerv med svag elektrisk ström och registrering av signalen mäts på ett annat ställe på samma nerv.
 • Ett litet prov (biopsi) från huden samt från muskel på lår och underben tas för att undersöka olika typer av cellers hälsa och funktion. Biopsier tas regelbundet i våra forskningsprojekt av personer med mycket stor erfarenhet. För provtagningen på huden använder läkaren ett instrument med en liten cirkelrund kniv, en så kallad stans, för att ta provet. Hudbiten tas från utsidan av underbenet. Två till tre hudprover kan bli aktuellt. Provtagningen från hud och muskel är ett säkert ingrepp som utförs i lokalbedövning.
 • För provtagningen från muskel använder läkaren en så kallad biopsinål. Provtagningen är ett säkert ingrepp som utförs i lokalbedövning. Muskelprov tas från låret.
 • Provtagningen från hud och muskel är ett säkert ingrepp som utförs med lokalbedövning.
 • Såren som uppstår behöver inte sys ihop utan det räcker att få kompress/plåster över.
 • Proverna kommer att sparas i en så kallad biobank (för mer information, se sidan om Hantering av dina uppgifter och sekretess.
 • Hudproverna tar ca 15 minuter och muskelprovet ca 10 minuter inklusive förberedelser och bedövning.