Hej Caroline - ny forskargruppsledare på Labmed

Vi är glada att presentera: Caroline Palm Apergi, ny forskargruppsledare på Labmed och Kliniskt Forskningscentrum.

Photo of Caroline Palm Apergi, Department of Laboratory Medicine
Caroline Palm Apergi, forskargruppsledare, institutionen för laboratoriemedicin

Vilket är ditt forskningsområde?

Vi undersöker nya terapier mot barncancer. Just nu fokuserar vi på barnleukemi där vi analyserar uttrycket av specifika cellcykelproteiner och möjligheten att använda dem som mål i nya terapier genom att slå ut cellcykelproteinerna med oligonukleotider och små molekyler. Vi försöker också identifiera andra proteiner som eventuellt kan påverkas vid den nya behandlingen, så kallade off targets.

Vilket är syftet med din forskning?

Med dagens behandlingsprotokoll är prognosen dålig för patienter som är resistenta eller får återfall och många barncancer överlevare lider av både akuta biverkningar och seneffekter så som infertilitet, hjärtsjukdomar och risken för att få en annan sorts cancer. Vår förhoppning är att bidra till en utveckling av nya och mer målinriktade terapier som kan bota all sorts cancer och minska nuvarande biverkningar.

Varför bestämde du dig för att bli forskare?

När jag växte upp fanns det ett animerat barnprogram som handlade om hur kroppen fungerar och vad som händer i kroppen när den utsätts för en infektion eller en skada. Det inspirerade mig till att studera naturvetenskap och ledde mig senare in i kemins, molekylärbiologins och den experimentella onkologins värld.

I en perfekt värld, vad är din dröm att uppnå med din forskning?

Vår dröm är att framtidens terapier kan bota all sorts barncancer och att de nya behandlingarna är fria från biverkningar.

Vad gillar du att göra när du inte arbetar på KI?

Mina barn går fortfarande på förskolan, så när jag inte jobbar på KI, spenderar jag min tid med familjen som gillar att sporta, sjunga och spela gitarr.

Publicerad: 2019-11-12