Forskningsstudie för säker återgång till campus för lärare och studenter

KI genomför en forskningsstudie för att utvärdera om öppnandet av campus har en effekt på spridningen av SARS-CoV-2-infektionen. Alla studenter och lärare vid KI är välkomna att delta. Projektet samlar in studieinformation via KI-COVID19 appen.

Vad handlar studien om?

Studien undersöker hur återgången till campusundervisning påverkar eller inte påverkar smittspridning av SARS-CoV-2 (som orsakar COVID-19) bland studenter och lärare vid Karolinska Institutet. Vi vill förstå hur beteende och förhållningssätt hos studenter och lärare påverkar smittspridningen för att kunna ta fram en handlingsplan för att minimera smittspridningen. Samtliga studenter och kursansvariga lärare som studerar och undervisar vid Campus Flemingsberg och Solna vid Karolinska Institutet får erbjudande att delta i studien.

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Ansvarig för studien är Karolinska Institutet.

Hur går studien till?

När du samtycker till att delta i studien kommer du via denna mobilapp regelbundet få enkäter med frågor exempelvis angående ditt resmönster, SARS-CoV-2 testning, undervisning och symptom/hälsotillstånd.

Som del av projektet ber vi även om tillgång till arkiverade prover från de deltagare som testat positivt för SARS-CoV-2. Dessa prover kommer att sekvensbestämmas för Coronavirus för att kunna kartlägga eventuell smittspridning. Ingen provtagning kommer att göras inom studien.

Studiens arbetsflöde

Illustration av arbetsflödet för covid-19 forskningsstudie.
Arbetsflöde för covid-19 forskningsstudie. Foto: N/A

Möjliga följder eller risker med att delta i studien

Dina data kommer att samlas i en skalskyddad och kodad databas inom Karolinska Institutet, för att minimera risken för dataintrång. Endast behöriga forskare inom studien kommer att ha tillgång till data via två-stegs autentisering.

Vad händer med uppgifterna?

Projektet kommer att samla in den information du lämnar via App-enkäterna. Enkäterna är utformade för att kunna få fram data om hur återöppningen av campus påverkar smittspridningen av SARS-CoV-2 såsom exempelvis transportsätt till och från campus, användning av skyddsutrustning och liknande. Den information som samlas in under denna forskningsstudie kommer att behandlas av forskare vid Karolinska Institutet. Dina uppgifter är sekretesskyddade och ingen obehörig har tillgång till databasen. Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Vid databearbetning, då studien rapporteras eller publiceras kommer en enskild individ inte att kunna urskiljas.

Studien följer gällande lagstiftning enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Personuppgiftsansvarig myndighet är Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm.

Du har rätt att skriftligen begära att få reda på vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Ett sådant utdrag har du rätt att få en gång per år utan kostnad. Framkommer det att det står någonting felaktigt om dig ska den felaktiga uppgiften ändras.

Om du önskar ett utdrag kontakta ansvarig forskare (se nedan). Du kan också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du har synpunkter på hanteringen av data har du möjlighet att kontakta Karolinska Institutets dataskyddsombud Mats Gustavsson.

Vad händer med proverna?

De prover som används i studien får bara användas på det sätt som du har gett samtycke till. Prover kommer att sekvensbestämmas och sedan återföras till ursprunglig biobank. Om det skulle tillkomma forskning som ännu inte är planerad, kommer Etikprövningsmyndigheten att besluta om du ska tillfrågas på nytt.  Sekvensbestämningar kommer att ske inom Sverige och på Karolinska Institutets uppdrag.

Hur skickas information om resultatet av studien?

Resultatet av studien kommer att skickas ut via mobil-applikationen, publiceras på Karolinska Institutets webbsida, i vetenskapliga tidskrifter och presenteras i samband med vetenskapliga möten. Enbart statistik kommer att presenteras och ingen enskild person kommer att kunna identifieras.

Försäkring och ersättning

Ingen ersättning utgår i studien då det inte kommer att medföra några extra kostnader för dig. Studien påverkar inte det försäkringsskydd du redan har som student.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din utbildning.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvarige för studien (se nedan).

QR kod för KI-COVID19 i AppStore
QR code for KI-COVID19 in App Store. Foto: N/A

Instruktion för iPhone-användare

Ladda ner KI-COVID19-appen genom att skanna QR-koden med din mobilkamera eller klicka på App store länken nedan.
https://apps.apple.com/us/app/id1528890441

 • Se instruktion nedan hur du loggar in.
Illustration av QR kod för KI-COVID19 i Google Play.
QR code for KI-COVID19 in Google Play. Photo: N/A

Instruktion för Android användare

Ladda ner KI-COVID19-appen genom att skanna QR-koden med din mobilkamera eller klicka på Google Play länken nedan.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chronelab.survey&hl=en_US

 • Se instruktion nedan hur du loggar in.

Hur du loggar in första gången

 1. Starta appen.
 2. Klicka på “Sign Up” längst ner till vänster i rutan. Se bild 2.
 3. Läs “Information to the Participant” (Forskningspersonsinformationen). Scrolla ner för att läsa hela texten. Se bild 4.
 4. Om du vill godkänna, klicka i “I agree…” för att ge samtycke till studien. Se bild 4.
 5. “Sign Up” rutan presenteras, fyll i din kontoinformation. Se bild 5-7.
  1. För epost, välj korrekt KI domän. För studenter välj “@stud.ki.se”. För lärare välj ”@ki.se”
  2. För svenskt telefonnummer använd formatet +467XXXXXXXX.  Ange +YYXXXXXXXX för utländskt telefon nummer där YY är landskoden.
 6. Godkänn “Terms of Service” genom att klicka i rutan. Se bild 5-7.
 7. Klicka på “Sign Up”. Se bild 5-7.
 8. Om telefonnumret och epost adressen är korrekt kommer du få en kod skickad till din både till din telefon och epost.
 9. Ange koden.
 10. Logga in I appen genom att ange din epost address och lösenord som du har valt.
Illustration av skärmdumpar hur du loggar in i covid-19 appen.
Skärmdumpar hur du loggar in i covid-19 appen. Foto: N/A

Ansvarig för studien

Joakim Dillner

Professor/FoU-chef

Dataskyddsombud KI

JUR
UF Universitetsförvaltningen