Forskningsområden inom Labmed (A-Ö)

Se vilka som arbetar inom våra många forskningsområden på Institutionen för laboratoriemedicin.

Cancer

Forskargrupp - Göran Andersson

Forskargrupp - Ingemar Björkhem och Ulf Diczfalusy

Forskargrupp - Mikael Björnstedt

Forskargrupp - Erik Eliasson

Forskargrupp - Jonas Fuxe

Forskargrupp - Birgitta Sander & Birger Christensson

Forskargrupp - Dhifaf Sarhan

Forskargrupp - Karin Sundström

Forskargrupp - Sara Windahl

VIVAC forskargrupp: Vacciner och immunterapier mot virus och cancer

Enheten inom Experimentell Cancer Medicin

Forskargruppen för Cancer Evolution

Cell- & vävnadsbiologi

Forskargrupp - Göran Andersson

Forskargrupp - Ingemar Björkhem och Ulf Diczfalusy

Forskargrupp - Mikael Björnstedt

Forskargrupp - Samir EL Andaloussi

Forskargrupp - Lena Ekström

Forskargrupp - Helen Kaipe

Forskargrupp - Anna Karlsson

Forskargrupp - Annika Karlsson

Forskargrupp - Joel Nordin

Forskargrupp - Tuomas Näreoja

Forskargrupp - Jaakko Patrakka

Forskargrupp - Anders Rane

Forskargrupp - Birgitta Sander & Birger Christensson

Forskargrupp - Anders Sönnerborg

Forskargrupp - Sara Windahl

Forskargruppen för Cancer Evolution

Avdelningen för klinisk fysiologi

Enheten inom Experimentell Cancer Medicin

Enheten för Molekylär cellbiologi och Genterapiforskning

The Systems Virology Lab

Klinisk farmakologi och toxikologi

Forskargrupp - Eleni Aklillu

Forskargrupp - Mikael Björnstedt

Forskargrupp - Lena Ekström

Forskargrupp - Erik Eliasson

Forskargrupp - Anders Helander

Forskargrupp - Anders Rane

Forskargrupp Bergman/Agerberth - AMP-gruppen

Fysiologi

Avdelningen för klinisk fysiologi

Genomik

Forskargrupp - Joakim Dillner

Forskargrupp - Anna Karlsson

Forskargrupp - Anders Rane

The Systems Virology Lab

Immun- och Genterapi

Forskargrupp - Samir EL Andaloussi

Forskargrupp - Helen Kaipe

Forskargrupp - Anna Karlsson

Forskargrupp - Annika Karlsson

Forskargrupp - Joel Nordin

Forskargrupp - Dhifaf Sarhan

Forskargrupp - Anders Sönnerborg

Enheten för klinisk omvårdnadsforskning och klinisk forskning om immunterapi och immunologi

Enheten för Molekylär cellbiologi och Genterapiforskning

VIVAC forskargrupp: Vacciner och immunterapier mot virus och cancer

Immunologi

Forskargrupp - Helen Kaipe

Forskargrupp - Annika Karlsson

Forskargrupp Bergman/Agerberth - AMP-gruppen

Forskargrupp - Tuomas Näreoja

Forskargrupp - Dhifaf Sarhan

Forskargruppen för Cancer evolution

Enheten för Molekylär cellbiologi och Genterapiforskning

Enheten för klinisk omvårdnadsforskning och klinisk forskning om immunterapi och immunologi

Immunbristsjukdomar

Enheten för klinisk omvårdnadsforskning och klinisk forskning om immunterapi och immunologi

Infektion

Forskargrupp - Erik Eliasson

Forskargrupp - Christian Giske

Forskargrupp - Anna Karlsson

Forskargrupp - Annika Karlsson

Forskargrupp - Ali Mirazimi

Forskargrupp - Anders Sönnerborg

Forskargrupp Bergman/Agerberth - AMP-gruppen

Forskargrupp - Karin Sundström

Forskargruppen för Cancer evolution

VIVAC forskargrupp: Vacciner och immunterapier mot virus och cancer

The Systems Virology Lab

Metabolism

Forskargrupp - Eleni Aklillu

Forskargrupp - Lena Ekström

Forskargrupp - Anders Helander

Forskargrupp - Anders Rane

Avdelningen för klinisk fysiologi

Patologi

Forskargrupp - Göran Andersson

Forskargrupp - Mikael Björnstedt

Forskargrupp - Jonas Fuxe

Forskargrupp - Tuomas Näreoja

Forskargrupp - Jaakko Patrakka

Forskargrupp - Birgitta Sander & Birger Christensson

Forskargrupp - Karin Sundström

Forskargrupp - Sara Windahl

Vårdvetenskap

Enheten för klinisk omvårdnadsforskning och klinisk forskning om immunterapi och immunologi