Skip to main content

Forskningsområden A-Ö

Cancer

Forskargrupp - Göran Andersson

Forskargrupp - Ingemar Björkhem och Ulf Diczfalusy

Forskargrupp - Mikael Björnstedt

Forskargrupp - Joakim Dillner

Forskargrupp - Katalin Dobra

Forskargrupp - Birgitta Sander & Birger Christensson

Forskargruppen inom viral hepatit

Enheten inom Experimentell Cancer Medicin

Forskargruppen för Cancer Evolution

Cell- & vävnadsbiologi

Forskargrupp - Göran Andersson

Forskargrupp - Ingemar Björkhem och Ulf Diczfalusy

Forskargrupp - Mikael Björnstedt

Forskargrupp - Katalin Dobra

Forskargrupp - Samir EL Andaloussi

Forskargrupp - Lena Ekström

Forskargrupp - Helen Kaipe

Forskargrupp - Anna Karlsson

Forskargrupp - Annika Karlsson

Forskargrupp - Ujjwal Neogi

Forskargrupp - Jaakko Patrakka

Forskargrupp - Anders Rane

Forskargrupp - Birgitta Sander & Birger Christensson

Forskargrupp - Anders Sönnerborg

Forskargrupp - Tuomas Näreoja

Forskargruppen för Cancer Evolution

Forskargruppen inom Integrativ klinisk fysiologi

Forskargruppen inom Experimentell Cancer Medicin

Forskargruppen för studier av interaktion mellan pro och eukryota celler

Enheten för Molekylär cellbiologi och Genterapiforskning

Klinisk farmakologi och toxikologi

Forskargrupp - Eleni Aklillu

Forskargrupp - Mikael Björnstedt

Forskargrupp - Lena Ekström

Forskargrupp - Anders Helander

Forskargrupp - Anders Rane

Forskargrupp Bergman/Agerberth - AMP-gruppen

Fysiologi

Forskargruppen inom Integrativ klinisk fysiologi

Genomik

Forskargrupp - Joakim Dillner

Forskargrupp - Lennart Hammarström

Forskargrupp - Anna Karlsson

Forskargrupp - Ujjwal Neogi

Forskargrupp - Anders Rane

Immun- och Genterapi

Forskargrupp - Samir EL Andaloussi

Forskargrupp - Lennart Hammarström

Forskargrupp - Helen Kaipe

Forskargrupp - Anna Karlsson

Forskargrupp - Annika Karlsson

Forskargrupp - Anders Sönnerborg

Forskargrupp - Agneta Wikman

Enheten för klinisk omvårdnadsforskning och klinisk forskning om immunterapi och immunologi

Enheten för Molekylär cellbiologi och Genterapiforskning

Forskargruppen inom viral hepatit

Immunologi

Forskargrupp - Lennart Hammarström

Forskargrupp - Helen Kaipe

Forskargrupp - Annika Karlsson

Forskargrupp Bergman/Agerberth - AMP-gruppen

Forskargrupp - Tuomas Näreoja

Forskargruppen för studier av interaktion mellan pro och eukryota celler

Enheten för Molekylär cellbiologi och Genterapiforskning

Enheten för klinisk omvårdnadsforskning och klinisk forskning om immunterapi och immunologi

Immunbristsjukdomar

Enheten för klinisk omvårdnadsforskning och klinisk forskning om immunterapi och immunologi

Infektion

Forskargrupp - Joakim Dillner

Forskargrupp - Christian Giske

Forskargrupp - Anna Karlsson

Forskargrupp - Annika Karlsson

Forskargrupp - Ali Mirazimi

Forskargrupp - Ujjwal Neogi

Forskargrupp - Anders Sönnerborg

Forskargrupp Bergman/Agerberth - AMP-gruppen

Forskargruppen för studier av interaktion mellan pro och eukryota celler

Forskargruppen inom viral hepatit

Metabolism

Forskargrupp - Eleni Aklillu

Forskargrupp - Lena Ekström

Forskargrupp - Anders Helander

Forskargrupp - Anders Rane

Forskargruppen inom Integrativ klinisk fysiologi

Forskargrupp Lipo-Group Research Constellation (LGRC)

Patologi

Forskargrupp - Göran Andersson

Forskargrupp - Mikael Björnstedt

Forskargrupp - Katalin Dobra

Forskargrupp - Jaakko Patrakka

Forskargrupp - Joakim Dillner

Forskargrupp - Birgitta Sander & Birger Christensson

Forskargrupp - Tuomas Näreoja

Transfusion och transplantation

Forskargrupp - Agneta Wikman

Vårdvetenskap

Enheten för klinisk omvårdnadsforskning och klinisk forskning om immunterapi och immunologi