Skip to main content

Forskargrupp - Katalin Dobra

Vi studerar differentieringen hos maligna tumörer i lunga och lungsäck.

Gruppens forskning kretsar kring maligna tumörer i lunga och lungsäck, både primära cancrar och metastaser. Vi utvecklar ett brett spektrum av analysmetoder som sträcker sig från grundbiologiska tumöregenskaper så som tumörcellernas tillväxt och invasion till kliniskt användbara biomarkörer som möjliggör tidig diagnostik och även kan indikera tumörens aggressivitet och resistens på behandling. Våra ex vivo modeller utvecklas för att kunna användas i precisionsmedicin och i framtiden till ännu bättre individanpassad behandling.

Forskargruppsledare Katalin Dobra

Universitetslektor/överläkare

Katalin Dobra

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Katalin.Dobra@ki.se

Gruppmedlemmar

Sulaf Abd OwnÖverläkare
Katalin DobraUniversitetslektor/överläkare
Ghazal Heidari HamedaniAnknuten
Anders HjerpeProfessor emeritus
Joman JavadiDoktorand
Ashish Kumar SinghDoktorand
Tunde SzatmariAnknuten

Forskningstekniker

  • Cellodling, etablering av primära celler
  • Molekylärbiologi
  • Biokemiska analyser
  • Proteomik
  • Ljus- och fluorescencemikroskopi
  • Ex- vivo känslighetstestning av primära tumörceller

Externa bidragsgivare

Cancerfonden, Cancerföreningen i Stockholm, Stockholms Läns Landsting (ALF), KI Fonder, KID

Undervisningsuppdrag

Läkarprogrammet, Tandläkarprogrammet, Biomedicinprogrammet, BMA programmet, Magisterprogrammet för Diagnostisk Cytologi

Utvalda publikationer

28922567

27746219

29216821

29137310