Forskargrupp - Katalin Dobra

This page in English

Vi studerar differentieringen hos maligna tumörer i lunga och lungsäck.

Vi relaterar deras molekylära signatur till biologiska egenskaper så som förmågan till tillväxt och invasion. Vi identifierar biomarkörer som möjliggör tidig diagnostik och optimerar förutsättningarna för individualiserad behandling. 

Forskargruppsledare Katalin Dobra

Universitetslektor/överläkare

Katalin Dobra

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Katalin.Dobra@ki.se

Gruppmedlemmar

Sulaf Abd OwnÖverläkare
Katalin DobraUniversitetslektor/överläkare
Ghazal Heidari HamedaniAnknuten
Anders HjerpeProfessor emeritus
Joman JavadiDoktorand
Ashish Kumar SinghDoktorand
Tunde SzatmariAnknuten

Forskningstekniker

  • Cellodling, etablering av primära celler
  • Molekylärbiologi
  • Biokemiska analyser
  • Proteomik
  • Ljus- och fluorescencemikroskopi
  • Ex- vivo känslighetstestning av primära tumörceller

Externa bidragsgivare

Vetenskapsrådet, Cancerfonden, AFA försäkringar, Hjärt-Lungfonden, Cancerföreningen i Stockholm, Svenska Läkaresällskapet, Stockholms Läns Landsting (Forskartjänst), KI Fonder, Compass

Undervisningsuppdrag

Läkarprogrammet, Tandläkarprogrammet, Biomedicinprogrammet och BMA programmet

Utvalda publikationer

Molecular targets and signaling pathways regulated by nuclear translocation of syndecan-1.
Szatmári T, Mundt F, Kumar-Singh A, Möbus L, Ötvös R, Hjerpe A, et al
BMC Cell Biol. 2017 Dec;18(1):34

evaluation of tumor cell specific drug responses in malignant pleural effusions.
Hillerdal C, Ötvös R, Szatmári T, Own S, Hillerdal G, Dackland , et al
Oncotarget 2017 Oct;8(47):82885-82896

Guidelines for the cytopathologic diagnosis of epithelioid and mixed-type malignant mesothelioma. Complementary statement from the International Mesothelioma Interest Group, also endorsed by the International Academy of Cytology and the Papanicolaou Society of Cytopathology.
Hjerpe A, Ascoli V, Bedrossian C, Boon M, Creaney J, Davidson B, et al
Acta Cytol. 2015 ;59(1):2-16

Syndecan-1 alters heparan sulfate composition and signaling pathways in malignant mesothelioma.
Heidari-Hamedani G, Vivès R, Seffouh A, Afratis N, Oosterhof A, van Kuppevelt T, et al
Cell. Signal. 2015 Oct;27(10):2054-67

Proteome screening of pleural effusions identifies galectin 1 as a diagnostic biomarker and highlights several prognostic biomarkers for malignant mesothelioma.
Mundt F, Johansson H, Forshed J, Arslan S, Metintas M, Dobra K, et al
Mol. Cell Proteomics 2014 Mar;13(3):701-15

LungcancerPatologi