Forskargrupp - Katalin Dobra

Vi studerar differentieringen hos maligna tumörer i lunga och lungsäck.

Gruppens forskning kretsar kring maligna tumörer i lunga och lungsäck, både primära cancrar och metastaser. Vi utvecklar ett brett spektrum av analysmetoder som sträcker sig från grundbiologiska tumöregenskaper så som tumörcellernas tillväxt och invasion till kliniskt användbara biomarkörer som möjliggör tidig diagnostik och även kan indikera tumörens aggressivitet och resistens på behandling. Våra ex vivo modeller utvecklas för att kunna användas i precisionsmedicin och i framtiden till ännu bättre individanpassad behandling.

Forskargruppsledare Katalin Dobra

Katalin Dobra

Professor, adjungerad
Patologi
H5 Laboratoriemedicin

Gruppmedlemmar

Forskningstekniker

  • Cellodling, etablering av primära celler
  • Molekylärbiologi
  • Biokemiska analyser
  • Proteomik
  • Ljus- och fluorescencemikroskopi
  • Ex- vivo känslighetstestning av primära tumörceller

Externa bidragsgivare

Cancerfonden, Cancerföreningen i Stockholm, Stockholms Läns Landsting (ALF), KI Fonder, KID

Undervisningsuppdrag

Läkarprogrammet, Tandläkarprogrammet, Biomedicinprogrammet, BMA programmet, Magisterprogrammet för Diagnostisk Cytologi

Utvalda publikationer

Syndecan-1 Overexpressing Mesothelioma Cells Inhibit Proliferation, Wound Healing, and Tube Formation of Endothelial Cells.
Javadi J, Heidari-Hamedani G, Schmalzl A, Szatmári T, Metintas M, Aspenström P, Hjerpe A, Dobra K
Cancers (Basel) 2021 Feb;13(4):

Cytoskeletal Organization Correlates to Motility and Invasiveness of Malignant Mesothelioma Cells.
Keller M, Reis K, Hjerpe A, Dobra K, Aspenström P
Cancers (Basel) 2021 Feb;13(4):

Higher concordance of PD-L1 expression between biopsies and effusions in epithelioid than in nonepithelioid pleural mesothelioma.
Mansour MSI, Seidal T, Mager U, Dobra K, Brunnström H, Dejmek A
Cancer Cytopathol 2021 Jan;():

Effusion cytology of malignant mesothelioma enables earlier diagnosis and recognizes patients with better prognosis.
Abd Own S, Höijer J, Hillerdahl G, Dobra K, Hjerpe A
Diagn Cytopathol 2020 Feb;():

Inhibitors of cytoskeletal dynamics in malignant mesothelioma.
Reis K, Arbiser JL, Hjerpe A, Dobra K, Aspenström P
Oncotarget 2020 Dec;11(50):4637-4647

Multiplex Soluble Biomarker Analysis from Pleural Effusion.
Javadi J, Dobra K, Hjerpe A
Biomolecules 2020 07;10(8):

Mapping the Interactome of the Nuclear Heparan Sulfate Proteoglycan Syndecan-1 in Mesothelioma Cells.
Kumar-Singh A, Shrinet J, Parniewska MM, Fuxe J, Dobra K, Hjerpe A
Biomolecules 2020 07;10(7):

Diagnostic performance of a stepwise cytological algorithm for biliary malignancy in primary sclerosing cholangitis.
von Seth E, Ouchterlony H, Dobra K, Hjerpe A, Arnelo U, Haas S, Bergquist A
Liver Int 2019 02;39(2):382-388