Forskargrupp - Katalin Dobra

Vi studerar differentieringen hos maligna tumörer i lunga och lungsäck.

Gruppens forskning kretsar kring maligna tumörer i lunga och lungsäck, både primära cancrar och metastaser. Vi utvecklar ett brett spektrum av analysmetoder som sträcker sig från grundbiologiska tumöregenskaper så som tumörcellernas tillväxt och invasion till kliniskt användbara biomarkörer som möjliggör tidig diagnostik och även kan indikera tumörens aggressivitet och resistens på behandling. Våra ex vivo modeller utvecklas för att kunna användas i precisionsmedicin och i framtiden till ännu bättre individanpassad behandling.

Forskargruppsledare Katalin Dobra

Katalin Dobra

Anknuten till Undervisning/handledning
Dobra
H5 Department of Laboratory Medicine

Gruppmedlemmar

Forskningstekniker

  • Cellodling, etablering av primära celler
  • Molekylärbiologi
  • Biokemiska analyser
  • Proteomik
  • Ljus- och fluorescencemikroskopi
  • Ex- vivo känslighetstestning av primära tumörceller

Externa bidragsgivare

Cancerfonden, Cancerföreningen i Stockholm, Stockholms Läns Landsting (ALF), KI Fonder, KID

Undervisningsuppdrag

Läkarprogrammet, Tandläkarprogrammet, Biomedicinprogrammet, BMA programmet, Magisterprogrammet för Diagnostisk Cytologi

Utvalda publikationer

Diagnostic performance of a stepwise cytological algorithm for biliary malignancy in primary sclerosing cholangitis.
von Seth E, Ouchterlony H, Dobra K, Hjerpe A, Arnelo U, Haas S, et al
Liver Int. 2019 02;39(2):382-388

Cytopathologic Diagnosis of Epithelioid and Mixed-Type Malignant Mesothelioma: Ten Years of Clinical Experience in Relation to International Guidelines.
Hjerpe A, Abd-Own S, Dobra K
Arch. Pathol. Lab. Med. 2018 08;142(8):893-901

Determination of PD-L1 expression in effusions from mesothelioma by immuno-cytochemical staining.
Mansour MSI, Seidal T, Mager U, Baigi A, Dobra K, Dejmek A
Cancer Cytopathol 2017 Dec;125(12):908-917

Roles and targeting of the HAS/hyaluronan/CD44 molecular system in cancer.
Karousou E, Misra S, Ghatak S, Dobra K, Götte M, Vigetti D, et al
Matrix Biol. 2017 05;59():3-22

Molecular targets and signaling pathways regulated by nuclear translocation of syndecan-1.
Szatmári T, Mundt F, Kumar-Singh A, Möbus L, Ötvös R, Hjerpe A, et al
BMC Cell Biol. 2017 Dec;18(1):34

Ex vivo evaluation of tumor cell specific drug responses in malignant pleural effusions.
Hillerdal CO, Ötvös R, Szatmári T, Own SA, Hillerdal G, Dackland ÅL, et al
Oncotarget 2017 Oct;8(47):82885-82896