Forskargrupp - Joakim Dillner

Vår primära forskning är inom Molekylär epidemiologi, Virologi, eScience och Cancer.

Inom ett center för cervix cancer prevention bedriver vi basala och translationella studier av Humant Papillomvirus (HPV) och HPV-baserad prevention, inkluderande en internationell referenslaboratoriefunktion där vi sekvenserar, dokumenterar och förvarar alla nya Papillomvirus. Vi driver också ett nordiskt excellens-centrum för bättre användning av IT inom sjukvård och forskning (eScience). Vi koordinerar EU projektet HEAP (Human Exposome Assessment Platform) där vi utvecklar en AI-driven dataplattform för att utvärdera det interna och externa exposomets inverkan på hälsa. Under Coronapandemin har vi kartlagt SARS-CoV-2s spridning bland sjukvårdspersonal och hur vaccination mot viruset skyddar mot infektion och smittspridning.

Forskargruppsledare Joakim Dillner

Joakim Dillner

Professor/FoU-chef
Dillner
H5 Laboratoriemedicin

Gruppmedlemmar

Jiangrong Wang

Forskningsspecialist
Sundström
H5 Laboratoriemedicin

Forskningstekniker

  • Next Generation Sequencing 
  • HPV-testning och typning 
  • Registerforskning 
  • eScience
  • Hälsoekonomi

Externa bidragsgivare

Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Folkhälsomyndigheten, EU, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Bill & Melinda Gates Foundation, Radiumhemmets forskningsfonder, Region Stockholm, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, ALF

Länkar

International Human Papillomavirus Reference Center

www.nordicehealth.se
Nordiskt Excellenscentrum för hälsorelaterad eScience

HEAP – Human Exposome Assessment Platform

EHEN – European Human Exposome Network

RISCC – Risk-based Screening for Cervical Cancer

Utvalda publikationer

Antibodies to SARS-CoV-2 and risk of past or future sick leave.
Dillner J, Elfström KM, Blomqvist J, Eklund C, Lagheden C, Nordqvist-Kleppe S, Hellström C, Olofsson J, Andersson E, Jernbom Falk A, Bergström S, Hultin E, Pin E, Månberg A, Nilsson P, Hedhammar M, Hober S, Mattsson J, Mühr LSA, Conneryd Lundgren K
Sci Rep 2021 03;11(1):5160

Human papillomavirus load and genotype analysis improves the prediction of invasive cervical cancer.
Hortlund M, van Mol T, Van de Pol F, Bogers J, Dillner J
Int J Cancer 2021 Feb;():

High amounts of SARS-CoV-2 precede sickness among asymptomatic healthcare workers.
Dillner J, Elfström KM, Blomqvist J, Engstrand L, Uhlén M, Eklund C, Boulund F, Lagheden C, Hamsten M, Nordqvist-Kleppe S, Seifert M, Hellström C, Olofsson J, Andersson E, Falk AJ, Bergström S, Hultin E, Pin E, Pimenoff VN, Hassan S, Månberg A, Nilsson P, Hedhammar M, Hober S, Mattsson J, Mühr LSA, Lundgren KC
J Infect Dis 2021 Feb;():

Differing Age-Specific Cervical Cancer Incidence Between Different Types of Human Papillomavirus: Implications for Predicting the Impact of Elimination Programs.
Vänskä S, Luostarinen T, Lagheden C, Eklund C, Kleppe SN, Andrae B, Sparén P, Sundström K, Lehtinen M, Dillner J
Am J Epidemiol 2021 04;190(4):506-514

Deep sequencing detects human papillomavirus (HPV) in cervical cancers negative for HPV by PCR.
Arroyo Mühr LS, Lagheden C, Lei J, Eklund C, Nordqvist Kleppe S, Sparén P, Sundström K, Dillner J Br J Cancer 2020 12;123(12):1790-1795