Skip to main content

Forskargrupp - Joakim Dillner

Vår primära forskning är inom Molekylär epidemiologi, Virologi, eScience och Cancer.

Inom ett center för cervix cancer prevention bedriver vi basala och translationella studier av Humant Papillomvirus (HPV) och HPV-baserad prevention, inkluderande en internationell referenslaboratoriefunktion där vi sekvenserar, dokumenterar och förvarar alla nya Papillomvirus. Vi driver också ett nordiskt excellens-centrum för bättre användning av IT inom sjukvård och forskning (eScience).

Forskargruppsledare Joakim Dillner

Professor

Joakim Dillner

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Joakim.Dillner@ki.se

Gruppmedlemmar

Suyesh Amatya Systemutvecklare
Helena Andersson Forskningsadministratör
Sara Arroyo Mühr Postdoc
Piotr Bala Anknuten
Zurab Bzhalava Doktorand
Joakim Dillner Professor/sjukhuskemist
Carina Eklund Laboratoriesamordnare
Miriam Elfström Anknuten
Helena Faust Postdoc
Mehran Ghaderi Anknuten
Penelope Gray Anknuten
Sadaf Sakina Hassan Biomedicinsk analytiker
Maria Hortlund Systemutvecklare
Emilie Hultin Forskningssamordnare
Camilla Lagheden Biomedicinsk analytiker
Matti Lehtinen Professor, gäst
Ilari Maarala Anknuten
Sumitra Manandhar Anknuten
Sara Nordqvist Kleppe Databassamordnare
Ingrid Norman Adjunkt, adjungerad
Ulla Rudsander Projektledare
Nadia Slimani Anknuten
Karin Sundström Projektsamordnare

Forskningstekniker

  • Next Generation Sequencing 
  • HPV-testning och typning 
  • Registerforskning 
  • eScience
  • Hälsoekonomi

Externa bidragsgivare

Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Folkhälsomyndigheten, EU, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Nordic Cancer Union

Länkar

International Human Papillomavirus Reference Center

www.nordicehealth.se
Nordiskt Excellenscentrum för hälsorelaterad eScience

Utvalda publikationer

Efficacy of HPV-based screening for prevention of invasive cervical cancer: follow-up of four European randomised controlled trials.
Ronco G, Dillner J, Elfström K, Tunesi S, Snijders P, Arbyn M, et al
Lancet 2014 Feb;383(9916):524-32

High-throughput monitoring of human papillomavirus type distribution.
Söderlund-Strand A, Dillner J
Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2013 Feb;22(2):242-50

Randomised health services studies.
Hakama M, Malila N, Dillner J
Int. J. Cancer 2012 Dec;131(12):2898-902

Phylogenetically diverse TT virus viremia among pregnant women.
Bzhalava D, Ekström J, Lysholm F, Hultin E, Faust H, Persson B, et al
Virology 2012 Oct;432(2):427-34

The 2010 global proficiency study of human papillomavirus genotyping in vaccinology.
Eklund C, Forslund O, Wallin K, Zhou T, Dillner J,
J. Clin. Microbiol. 2012 Jul;50(7):2289-98