Forskargrupp - Joakim Dillner

This page in English

Vår primära forskning är inom Molekylär epidemiologi, Virologi, eScience och Cancer.

Inom ett center för cervix cancer prevention bedriver vi basala och translationella studier av Humant Papillomvirus (HPV) och HPV-baserad prevention, inkluderande en internationell referenslaboratoriefunktion där vi sekvenserar, dokumenterar och förvarar alla nya Papillomvirus. Vi driver också ett nordiskt excellens-centrum för bättre användning av IT inom sjukvård och forskning (eScience).

Forskargruppsledare Joakim Dillner

Professor

Joakim Dillner

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Joakim.Dillner@ki.se

Gruppmedlemmar

Suyesh AmatyaSystemutvecklare
Helena AnderssonForskningsadministratör
Sara Arroyo MührPostdoc
Hanna ArtemchukDoktorand
Piotr BalaAnknuten
Zurab BzhalavaDoktorand
Joakim DillnerProfessor/sjukhuskemist
Carina EklundLaboratoriesamordnare
Miriam ElfströmPostdoc
Helena FaustPostdoc
Penelope GrayAnknuten
Maria HortlundSystemutvecklare
Emilie HultinForskningssamordnare
Camilla LaghedenBiomedicinsk analytiker
Matti LehtinenProfessor, gäst
Ilari MaaralaAnknuten
Sumitra ManandharAnknuten
Sara Nordqvist KleppeDatabassamordnare
Nasrin PerskvistForskningssamordnare
Ulla RudsanderProjektledare
Vitaly SmelovAnknuten
Karin SundströmProjektsamordnare
Jiangrong WangPostdoc

Forskningstekniker

  • Next Generation Sequencing 
  • HPV-testning och typning 
  • Registerforskning 
  • eScience
  • Hälsoekonomi

Externa bidragsgivare

Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Folkhälsomyndigheten, EU, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Nordic Cancer Union

Länkar

International Human Papillomavirus Reference Center

www.nordicehealth.se
Nordiskt Excellenscentrum för hälsorelaterad eScience

Utvalda publikationer

Efficacy of HPV-based screening for prevention of invasive cervical cancer: follow-up of four European randomised controlled trials.
Ronco G, Dillner J, Elfström K, Tunesi S, Snijders P, Arbyn M, et al
Lancet 2014 Feb;383(9916):524-32

High-throughput monitoring of human papillomavirus type distribution.
Söderlund-Strand A, Dillner J
Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2013 Feb;22(2):242-50

Randomised health services studies.
Hakama M, Malila N, Dillner J
Int. J. Cancer 2012 Dec;131(12):2898-902

Phylogenetically diverse TT virus viremia among pregnant women.
Bzhalava D, Ekström J, Lysholm F, Hultin E, Faust H, Persson B, et al
Virology 2012 Oct;432(2):427-34

The 2010 global proficiency study of human papillomavirus genotyping in vaccinology.
Eklund C, Forslund O, Wallin K, Zhou T, Dillner J,
J. Clin. Microbiol. 2012 Jul;50(7):2289-98