Forskargrupp - Göran Andersson

This page in English

Vi forskar om TRAP som en tillväxtfaktor för mesenkymala celler (adipocyter, osteoblaster), TRAP och OPN vid cancer metastasering samt funktionell betydelse av OPN fosforylering, och kartläggning av funktionella fosforyleringssites.

Osteoklaster är benmärgs-deriverade celler som ansvarar för nedbrytningen eller resorptionen av mineraliserade vävnader inkl. ben. Tartrat-resistent surt fosfatas (TRAP) har sedan länge används som en markör för osteoklaster, men utan att enzymets roll har varit klarlagd. TRAP utsöndras från osteoklaster till resorptionsytan där proteinet osteopontin befinner sig och fungerar som en adhesionsfaktor för osteoklaster. TRAP kan modifiera fosforyleringen av OPN och stimulera övergången från en adherent till en migrerande cell.

TRAP har även visat sig fungera som en sk adipokin som styr differentieringen av pre-adipocyter till adipocyter. Här utsöndras enzymet från makrofager i fettväven, och har en låg enzymaktivitet pga avsaknad av proteolytisk processning. Parallellt med TRAP utsöndras även inflammatoriska mediatorer, vilket talar för en koppling till inflammation i fettväven.

En ökad expression av TRAP har också detekterats i ett flertal olika maligna tumörer, och har kopplats till en ökad invasions-och metastaseringsförmåga. Även substratet för TRAP, OPN, är upp-reglerad under tumör progressionen, och är en ogynnsam prognostisk prediktor.   Defosforylering av OPN med TRAP kan därför leda till en snabbare spridning av cancer och TRAP skulle i så fall vara ett intressant nytt mål för behandling av cancer riktad mot metastaseringsprocessen.

Forskargruppsledare Göran Andersson

Professor

Göran Andersson

Telefon: 08-524 838 60
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Goran.Andersson@ki.se

Gruppmedlemmar

Göran AnderssonProfessor
Barbro Ek-RylanderForskare
Pernilla LångUniversitetsadjunkt
Laia Mira PascualDoktorand
Maria NorgårdLaboratorietekniker
Tuomas NäreojaForskarassistent
Anja ReithmeierAnknuten
Anh TranPostdoc
Sara WindahlForskare

Forskningstekniker

  • Cellodling
  • Histo- och immunohistokemi
  • Ljus- och fluorescencemikroskopi
  • Protein expression och rening
  • Analys av genmodifierade djur
  • Biokemiska och molekylärbiologiska analysmetoder

Externa bidragsgivare

Vetenskapsrådet, Cancerfonden, EU och Cancer- och Allergifonden.

Undervisningsuppdrag

Läkar-, tandläkar-, biomedicin-, sjuksköterske- och biomedicinska analytikerprogrammen.

Utvalda publikationer

Activation of the liver X receptor-β potently inhibits osteoclastogenesis from lipopolysaccharide-exposed bone marrow-derived macrophages.
Robertson Remen K, Lerner U, Gustafsson J, Andersson G
J. Leukoc. Biol. 2013 Jan;93(1):71-82

Transgenic overexpression of tartrate-resistant acid phosphatase is associated with induction of osteoblast gene expression and increased cortical bone mineral content and density.
Gradin P, Hollberg K, Cassady A, Lång P, Andersson G
Cells Tissues Organs (Print) 2012 ;196(1):68-81

Differential expression of tartrate-resistant acid phosphatase isoforms 5a and 5b by tumor and stromal cells in human metastatic bone disease.
Zenger S, He W, Ek-Rylander B, Vassiliou D, Wedin R, Bauer H, et al
Clin. Exp. Metastasis 2011 Jan;28(1):65-73

Isolation and phenotypic characterization of a multinucleated tartrate-resistant acid phosphatase-positive bone marrow macrophage.
Karlström E, Ek-Rylander B, Wendel M, Andersson G
Exp. Hematol. 2011 Mar;39(3):339-350.e3

Expression and secretion of the novel adipokine tartrate-resistant acid phosphatase from adipose tissues of obese and lean women.
Lång P, Zakaroff-Girard A, Wåhlén K, Andersson J, Olsson T, Bambace C, et al
Int J Obes (Lond) 2011 Dec;35(12):1502-10

Patologi