Forskargrupp - Göran Andersson

En stor del av vår forskning innebär att undersöka vilken roll som tartrat-resistent surt fosfatas (TRAP) har vid carcinogenesis och utvecklingen/metabolism av ben och fettväv. Förutom det så studerar vi också andra aspekter av benutveckling.

TRAP och cancerutveckling

Ökat TRAP finns i flera primära maligna tumörer, inklusive bröst, äggstock och melanom och högt TRAP är ofta länkat till ökad dödlighet. Därför studerar vi den molekylära mekanismen bakom effekten av TRAP vid cancerutveckling och karakteriserar nya TRAP-hämmare. Vi har visat att TRAP ökar spridningen, migrationen och invasionen av cancerceller och att detta är förknippat med förändringar i extracellulärmatrix och adhesion.

Loading för att stärka det åldrande skelettet (Sara Windahl PI)

Benskörhetsrelaterade frakturer utgör en stor hälsofråga och leder till en enorm ekonomisk börda för hälso- och sjukvårdssystemen och mycket lidande för patienterna. Mekanisk belastning som ett resultat av bärande fysisk aktivitet, och östrogenreceptor (ER) signalering är stora regulatorer av benmassa. Vi och andra har visat att ben anabola svar på mekanisk lastning medieras via ERs. De molekylära mekanismerna för ers avgörande roll för dessa effekter är huvudsakligen okända.

TRAP isoformer som biomarkörer av olika förhållanden

TRAP finns som två isoforms 5a och 5b. Båda har föreslagits som biomarkörer för olika celltyper och situationer. TRAP 5b  används som markör för osteoklaster medan TRAP 5a har föreslagits vara en markör för inflammation. Det har dock inte tidigare varit möjligt att mäta TRAP 5a och 5b i samma prov. Därför har vi nyligen utvecklat en dubbel TRAP 5a/5b proteinsandwich ELISA som möjliggör mätning av TRAP 5a och 5b i samma prov i samarbete med  Mabtech  AB. Detta ger oss ett nytt verktyg för att studera potentialen hos TRAP 5a och/eller 5b som biomarkörer.

TRAP i fettvävnad och fetma

Överuttryck av TRAP leder till icke-inflammatorisk hyperplastisk fetma hos möss på grund av ökad proliferation och differentiering av nya adipocyter och TRAP är också ökad hos överviktiga människor. Vi har visat att TRAP utsöndras från  fettvävnad makrofager och agera på pre-adipocytes att öka spridning och differentiering. Således, TRAP och/eller dess receptor kan vara ett intressant mål att utforska i olika fettvävnad relaterade sjukdomar, inklusive fetma och anorexi.

TRAP som markör för distinkta populationer av vävnads- och inflammatoriska makrofager

Förutom att undersöka effekten av TRAP på andra celltyper studerar vi också effekten av TRAP på makrofager som uttrycker både TRAP 5a och TRAP 5b. Jag för att bättre förstå rollen som TRAP vi karakteriserar fenotyp av TRAP 5a +, TRAP 5b + och TRAP-makrofager under olika förhållanden.

Forskargruppsledare Göran Andersson

Göran Andersson

Professor
Andersson
H5 Laboratoriemedicin

Gruppmedlemmar

Pernilla Lång

Assisterande lektor
Andersson
H5 Laboratoriemedicin

Maria Norgård

Laboratorietekniker
Andersson
H5 Laboratoriemedicin

Utvalda publikationer

Tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP/ACP5) promotes metastasis-related properties via TGFβ2/TβR and CD44 in MDA-MB-231 breast cancer cells.
Reithmeier A, Panizza E, Krumpel M, Orre LM, Branca RMM, Lehtiö J, et al
BMC Cancer 2017 Sep;17(1):650

Identification of inhibitors of Tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP/ACP5) activity by small-molecule screening.
Reithmeier A, Lundbäck T, Haraldsson M, Frank M, Ek-Rylander B, Nyholm PG, et al
Chem Biol Drug Des 2018 07;92(1):1255-1271

Identification of inhibitors of Tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP/ACP5) activity by small-molecule screening.
Reithmeier A, Lundbäck T, Haraldsson M, Frank M, Ek-Rylander B, Nyholm PG, et al
Chem Biol Drug Des 2018 07;92(1):1255-1271

A Novel Sandwich ELISA for Tartrate-Resistant Acid Phosphatase 5a and 5b Protein Reveals that Both Isoforms are Secreted by Differentiating Osteoclasts and Correlate to the Type I Collagen Degradation Marker CTX-I In Vivo and In Vitro.
Mira-Pascual L, Patlaka C, Desai S, Paulie S, Näreoja T, Lång P, et al
Calcif. Tissue Int. 2020 Feb;106(2):194-207

The adipokine tartrate-resistant acid phosphatase 5a in serum correlates to adipose tissue expansion in obesity.
Patlaka C, Mira Pascual L, Paulie S, Henriksson AF, Arner P, Lång P, et al
Biomarkers 2017 Dec;22(8):764-774

Monomeric tartrate resistant acid phosphatase induces insulin sensitive obesity.
Lång P, van Harmelen V, Rydén M, Kaaman M, Parini P, Carneheim C, et al
PLoS ONE 2008 Mar;3(3):e1713

Transgenic overexpression of tartrate-resistant acid phosphatase is associated with induction of osteoblast gene expression and increased cortical bone mineral content and density.
Gradin P, Hollberg K, Cassady AI, Lång P, Andersson G
Cells Tissues Organs (Print) 2012 ;196(1):68-81

Caveolae-mediated endocytosis of the glucosaminoglycan-interacting adipokine tartrate resistant acid phosphatase 5a in adipocyte progenitor lineage cells.
Patlaka C, Norgård M, Paulie S, Nordvall-Bodell A, Lång P, Andersson G
Biochim. Biophys. Acta 2014 Mar;1843(3):495-507