Forskargrupp - Dhifaf Sarhan

Vår ambition är att utveckla nya immunterapier mot cancer. Vår forskning fokuserar på att förstå mekanismerna som bidrar till behandlingsresistens och utnyttja motmekanismer till att omforma den immunreglerande tumörmikromiljö samt att rusta Naturliga mördarceller (NK celler) med minne mot cancer.

Grafisk illustration över Dhifaf Sarhans forskning.
Grafisk illustration av Dhifaf Sarhans forskning. Foto: N/A

Immunterapi mot cancer har möjliggjort botemedel mot tidigare dödliga cancerformer, dock dagens immunterapier behandlar mindre än 40% av alla cancrar. De kliniska svaren är starkt påverkade av tumörstödjande och immunreglerande celler i s.k. tumörmikromiljön (TMM). Därför är uppfinning av nya behandlingsstrategier som ökar överlevnaden av dessa patienter högst prioriterade. Det är kritiskt att förstå mekanismerna som bidrar till behandlingsresistens och utnyttja motmekanismer till att omforma den immunreglerande TMM. Här strävar vi efter att undersöka vilken roll regulatoriska proteiner hos immunhämmande celler har på utformning av TMM, och deras inverka och behandlingspotential i avancerade cancer.

Dessutom undersöker vi vilka effekter genusfaktorer har på utformningen av TMM. Vår ambition är att utveckla immunterapier som riktar sig på specifika immune förändringar i TMM hos kvinnor och män, jämfört med de nuvarande genusgenrealla behandlingar. I vårt andra forskningslinje undersöker vi immunminnet hos sk. Adaptiva Naturliga mördarceller (aNK celler) mot cancer och hur vi kan påverka deras förmåga att vinna kriget mot cancer.

Forskargruppsledare Dhifaf Sarhan

Dhifaf Sarhan

Biträdande lektor
Patologi
H5 Laboratoriemedicin

Gruppmedlemmar

Alumni

Ahmed Husseini, Mariana Alcocer Bonifaz, Catarina Pelicano, Martin Borgmann, Suborna Mastafa, Caroline Driescher

Forskningstekniker

Cellodling av friska och cancerpatienters blodceller och vävnader, Flödecytometri, avancerat/live mikroskopi, immunanalyser, 3D tumör modeller.

Bidragsgivare

Cancerfonden, Sjöbergstiftelsen, KI fonder, Sigurd och Elsa Goljes Minne, KID.

Undervisningsuppdrag

Läkarprogrammet, Biomedicin programmet, forskarutbildning.

Utvalda publikationer

Targeting MARCO and IL-37R on immunosuppressive macrophages in lung cancer blocks regulatory T cells and supports cytotoxic lymphocyte function.
La Fleur L, Botling J, He F, Pelicano C, Zhou C, He C, Palano G, Mezheyeuski A, Micke P, Ravetch JV, Karlsson MCI, Sarhan D
Cancer Res 2020 Dec;():

Targeting a scavenger receptor on tumor-associated macrophages activates tumor cell killing by natural killer cells.
Eisinger S, Sarhan D, Boura VF, Ibarlucea-Benitez I, Tyystjärvi S, Oliynyk G, Arsenian-Henriksson M, Lane D, Wikström SL, Kiessling R, Virgilio T, Gonzalez SF, Kaczynska D, Kanatani S, Daskalaki E, Wheelock CE, Sedimbi S, Chambers BJ, Ravetch JV, Karlsson MCI
Proc Natl Acad Sci U S A 2020 12;117(50):32005-32016

Mesenchymal stromal cells shape the MDS microenvironment by inducing suppressive monocytes that dampen NK cell function.
Sarhan D, Wang J, Sunil Arvindam U, Hallstrom C, Verneris MR, Grzywacz B, Warlick E, Blazar BR, Miller JS
JCI Insight 2020 03;5(5):

161533 TriKE stimulates NK-cell function to overcome myeloid-derived suppressor cells in MDS.
Sarhan D, Brandt L, Felices M, Guldevall K, Lenvik T, Hinderlie P, Curtsinger J, Warlick E, Spellman SR, Blazar BR, Weisdorf DJ, Cooley S, Vallera DA, Önfelt B, Miller JS
Blood Adv 2018 06;2(12):1459-1469

Adaptive NK Cells Resist Regulatory T-cell Suppression Driven by IL37.
Sarhan D, Hippen KL, Lemire A, Hying S, Luo X, Lenvik T, Curtsinger J, Davis Z, Zhang B, Cooley S, Cichocki F, Blazar BR, Miller JS
Cancer Immunol Res 2018 07;6(7):766-775

DS
Innehållsgranskare:
2023-02-06