Forskargrupp - Anders Rane

Nästan trettio procent av världens population är barn. Trots det finns det en stor brist på säkra och väl dokumenterade läkemedel för barn. Conect4Children är ett EU-finansierat pan-europeiskt samarbetsprojekt där Sverige deltar. Syftet är att ge barn i alla åldrar tillgång till samma utbud av säkra och effektiva läkemedel som vuxna har.

Allmän bakgrund

Mindre än en tredjedel av världens läkemedel har ett godkänt användningsområde för barn och mindre än hälften har någon gång prövats vetenskapligt på barn (för nyfödda är siffran mindre än 10 procent). Barn har samma rätt som vuxna att behandlas med effektiva och säkra läkemedel och ta del av nya behandlingsprinciper. Amerikansk och europeisk lagstiftning har lett till skärpta krav på att dokumentera läkemedels effekter, biverkningar och säkerhet på barn.

Medicinsk och klinisk farmakologisk bakgrund

Resultatet av läkemedelsbehandling beror på interaktionen mellan läkemedelssubstansen och alla de processer som förmedlar effekt och biverkningar och som är del av omsättningen av läkemedlet (upptag, fördelning, metabolism, utsöndring). En svårighet med läkemedelsbehandling hos barn är att det är större variation i dessa processer hos barn jämfört med vuxna. Detta beror på att mognaden och åldern påverkar processernas utveckling och att mognadsprocessen kan påverka genuttrycket hos genetiskt styrda processer, t ex metabolism.

”Conect4Children” (c4c) initiativet

Det europeiska “Conect4Children” initiativet (utskrivet Collaborative Network for European Clinical Trials for Children –” c4c”) (www.Conect4Children.org) påbörjades i maj 2018. Det är ett stort nätverkssamarbete som ska skapa förutsättningar för och underlätta utveckling av läkemedel och behandlingssätt för barn i Europa. Conect4Children vill stärka den europeiska konkurrenskraften för läkemedelsutveckling inom pediatriken genom att utnyttja EUs tillgång på klinisk expertis, patienter och sjukdomsregister.

I konsortiet deltar 33 akademiska och 10 privata partners (läkemedelsföretag) i 18 länder i Europa. De regulatoriska läkemedelsmyndigheterna medverkar också. I c4c projektet samarbetar läkemedelsföretag med nationella och europeiska organisationer för barnläkare, kliniska farmakologer och andra läkarspecialister, patienter, barnsjukhus mm över hela Europa.

Sverige har goda förutsättningar för läkemedelsstudier och kliniska prövningar på barn. För att delta i internationella samarbeten bygger vi nätverk med kliniska sites med ´pediatric excellence´ där man med vår medverkan bygger upp erforderlig kunskap i Good Clinical Practice och kompetens för att genomföra kliniska prövningar i alla åldrar enligt vetenskapliga principer och formella krav.

Målet med projektet är:

  1. att via en enda Single Point of Contact, SPOC ge information om förutsättningarna i landet att hitta läkare med kompetens och patienter att pröva ett specifikt läkemedel.
     
  2. att utveckla ett nätverk där kunskap och erfarenhet finns att genomföra komplicerade prövningsprogram av hög kvalitet enligt gällande regelverk, med moderna metoder och med möjlighet att utbilda berörda yrkesgrupper i klinisk läkemedelsutveckling.
     
  3. att skapa ett varaktigt nätverk som efter projektet ska fungera självständigt och vara självfinansierat– “sustainability”.

Betydelse

Nätverket Conect4Children kommer att ge förutsättningar att nå prövare i Europa med aktuella barnpatienter på ett effektivt sätt som hittills inte varit möjligt. Därmed kommer barn i Europa och övriga världen att på samma sätt som vuxna få tillgång till läkemedel som prövats och dokumenterats på barn enligt vetenskapliga och formella riktlinjer.

Forskargruppsledare Anders Rane

Anders Rane

Professor, senior
Klin Farmakologi
H5 Laboratoriemedicin

Gruppmedlemmar

Monica Rydén Aulin

Anknuten till Forskning
Klin Farmakologi
H5 Laboratoriemedicin

Jenny Kindblom

Docent i klinisk farmakologi, Göteborgs universitet

Övriga samarbetspartners

Ett tiotal svenska kliniska ”sites” på olika universitetssjukhus inklusive Karolinska universitetssjukhuset, vardera med en PI, är knutna till flera pågående multicenterstudier inom c4c projektet. Prof Carlo Giaquinto (Padova) och Dr Mark Turner (Liverpool) är coordinators.

Forskningstekniker

Feasibility, clinical trial design, biostatistics, clinical methodologies for assessment of outcome parameters, regulatory affairs, pharmacovigilance.

Externa bidragsgivare

Conect4Children projektet räknas som Europas hittills största public-private-partnership projekt (offentlig-privat-samarbete) med sin ca 1,5 miljarder kr budget, varav hälften betalas vardera av EUs H2020 forskningsprogram och Europeiska läkemedelsindustrifederationen. Se mer information om IMI: www.imi.europa.eu

Undervisningsuppdrag

Ett dussintal kurser har skapats. De är tillgängliga digitalt, en del med ”tutorial dialogues” och kursprov. Därutöver en Master course på 29 veckor och åtta moduler om vardera tre veckor (två veckor egenstudier och en vecka interaktiv undervisning med tillgänglig lärare). Estelle Naumburg och Anders Rane ingår i faculty för flera kurser och Anders Rane sitter dessutom i Educational Board.

Utvalda publikationer

Improved infrastructure and support needed for paediatric clinical trials in Sweden.
Mattsson H, Kindblom JM, Norman E, Rane A, Naumburg E
Acta Paediatr 2020 12;109(12):2740-2747

Tardy development of safe medicines for children: a Nordic network offers new platform to reduce this inequity.
Naumburg E, Rane A, Halvorsen T, Glosli H, Henriksen TB, Haraldsson À, Kallio J, Lepola P
Acta Paediatr 2019 06;108(6):992-993

Encouraging prospects for paediatric drug development in Europe.
Rane A
Acta Paediatr 2020 03;109(3):438-439

Individual variations in fentanyl pharmacokinetics and pharmacodynamics in preterm infants.
Norman E, Kindblom JM, Rane A, Berg AC, Schubert U, Hallberg B, Fellman V
Acta Paediatr 2019 08;108(8):1441-1446

Genetic Predisposition to Poor Opioid Response in Preterm Infants: Impact of KCNJ6 and COMT Polymorphisms on Pain Relief After Endotracheal Intubation.
Elens L, Norman E, Matic M, Rane A, Fellman V, van Schaik RH
Ther Drug Monit 2016 08;38(4):525-33