FAQ till forskningsstudien: Fysisk kapacitet och hälsa

Här kan du läsa vanliga frågor gällande deltagande i vår forskningsstudie kring fysisk kapacitet och hälsa.

Vad händer på undersökningsdagen?

Du avgör själv om det är något test eller någon undersökning som du inte vill göra. Även om du väljer att avstå från något test är ditt övriga deltagande värdefullt!

Vi kan komma att använda utdrag från läkemedelsregistret, öppenvårds- samt slutenvårdsregistret för att få information om läkemedelsanvändning och sjukdomar.

För att se i detalj vad undersökningen innebär kan du läsa på sidan - Hur går det till?

Får jag någon ersättning för att delta?

Ja, du kan läsa mer om ersättning på sidan - Anmälan.

Vilka förberedelser krävs?

Blodprovet och blodtrycksmätningen kan påverkas av matintag och rökning. Kom därför fastande och utan att ha rökt eller snusat de senast 12 timmarna. Du får frukost direkt efter blodprovstagningen.

Måste jag delta?

Ditt deltagande är frivilligt och om du väljer att delta i forskningsprojektet kan du när som helst välja att avbryta fortsatt deltagande. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Din medverkan är viktig eftersom just ditt deltagande inte kan ersättas av någon annan.

Du avgör själv om det är något test eller någon undersökning som du inte vill delta i. Även om du väljer att avstå från något test är ditt övriga deltagande viktigt!

Det spelar ingen roll om du har någon kronisk sjukdom eller om du är i bra eller dålig form. Det spelar inte heller någon roll om du varit med vid tidigare uppföljningar eller inte.

Måste jag göra alla tester?

Du avgör själv om det är något test eller någon undersökning som du inte vill göra. Även om du väljer att avstå från något test är ditt övriga deltagande värdefullt!

Hur får jag information om resultatet av studien?

Efter ditt deltagande får du ta del av dina resultat från undersökningen. Vi erbjuder dig ett uppföljningssamtal där du får möjlighet att diskutera din hälsa, fysiska aktivitet och matvanor i relation till ditt resultat.

Om någon undersökning visar onormala fynd kommer du kontaktas av ansvarig läkare och vid behov remitteras till lämplig vård.

Är det någon risk med att delta?

Testerna för fysisk förmåga är enkla tester som går att genomföra oavsett i hur bra eller dålig form du är.

Blodprovet är ett standardblodprov som tas i armvecket. I vissa fall kan ett litet blåmärke uppstå efter blodprovstagningen.

Hudproverna tas efter bedövning av huden. Det är vanligt med lätt smärta och ömhet första dygnet efter att bedövningen släppt. Såret som täcks av plåster läker vanligen efter ca 7-10 dagar. När såret läkt kan mindre ärrbildning och missfärgning förkomma, som minskar successivt. I mycket sällsynta fall kan en lokal sårinfektion uppkomma.

Muskelprovet tas i lårmuskeln efter lokalbedövning. Själva tagningen av muskelprovet kan kännas som ett litet slag mot muskeln. Kirurgisk tejp och kompress sätts på efter muskelprovtagningen och ska sitta på under ca fem dagar. En viss ömhet i muskeln och en känsla av träningsvärk kan upplevas under dessa dagar. I sällsynta fall uppstår ett blåmärke som gör att ömheten kvarstår ytterligare några dagar. Du kan ha kontakt med ansvarig läkare efter studien om du upplever besvär eller har andra frågor. Du remitteras till läkare om något av testerna visar resultat som kräver uppföljning.

Är jag försäkrad?

Du är genom patientförsäkringen försäkrad vid alla undersökningar som utförs inom hälso- och sjukvården.

Vad händer med mina uppgifter?

För projektets genomförande kommer vi att samla in och registrera information om dig. Forskningshuvudman för projektet är Karolinska institutet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

För mer detaljer - läs på sidan Hantering av dina uppgifter och sekretess.

Vad händer med mina prover?

Det kan du läsa om på sidan Hantering av dina uppgifter och sekretess.

MW
Innehållsgranskare:
2023-03-21