Anmälan

På denna sida finns information om hur du anmäler dig till att delta i forskningsstudien om din hälsa!

Vi kommer bjuda in dig att komma till Stockholm (Flemingsberg) för att delta i denna uppföljning. För att vi ska kunna planera undersökningen är vi tacksamma om du vill meddela oss om du är intresserad av att delta.

Vi erbjuder dig ett uppföljningssamtal efter din medverkan där du får möjlighet att diskutera din hälsa, fysiska aktivitet och matvanor i relation till ditt resultat.

Vi har undersökningar heldag; måndagar, tisdagar och onsdagar.

 • Första undersökningsdagen är du här hos oss hela dagen.
   
 • Andra undersökningsdagen tar ditt besök cirka en timme under morgontid.
   
 • Maila Forskningsstudie1958@labmed.ki.se och ange vilken dag du vill komma. Glöm inte att även ange telefonnummer.
   
 • När vi har fått ditt önskemål ringer vi upp och ger all information du behöver och du kan ställa frågor.
   
 • Du kan också maila Forskningsstudie1958@labmed.ki.se och be att någon ringer upp först, innan du bestämmer dig.

Ersättning

Ersättning ges för resa till och från Flemingsberg. Skattepliktig ersättning ges också för att kompensera för utebliven arbetsinkomst (1500 kr). Ersättningen är skattepliktig. Skattefri ersättning ges för biopsiprovsprovtagningen (500 kr). Vi erbjuder övernattning på hotell om du reser långt ifrån.

Du får frukost och/eller lunch och eftermiddagsfika under testdagen.

Anmäl ditt konto till Swedbank

För att din ersättning ska komma in på ditt bankkonto behöver du anmäla ditt konto till Swedbank: https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betala/betalningar/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.html

Om du inte gör detta får du ersättningen utbetalad via en avi. Om du redan har Swedbank som din bank behöver du inte göra någonting.

Om du inte har möjlighet att delta fysiskt

Hör gärna av dig även om du inte har möjlighet att delta fysiskt, men har möjlighet att fylla i ett frågeformulär som vi skickar till dig. Forskningens kvalitet stärks om vi har viss information även från dig som inte har möjlighet att delta i testerna. Då kan vi uttala oss om ifall de som deltar i testerna har ungefär samma bakgrund och hälsa som dem som inte deltar, vilket är viktigt för tolkningen av våra fynd.

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss antingen via mail: Forskningsstudie1958@labmed.ki.se eller telefonnummer: 08-524 835 14 eller 070-082 36 25.