Utbildningskrav för djurförsök

För att arbeta med försöksdjur är det obligatoriskt med grundutbildning i försöksdjursvetenskap . Kunskapen ska vara artspecifik.

  1. Alla som arbetar med djur på KI måste ha rätt kompetens och utbildning.
  2. Kunskapen måste vara artspecifik.
  3. Den kompetens som krävs måste bibehållas och uppdateras genom fortsatt kompetensutveckling (CPD, continuing professional development) samt kunna demonstreras på förfrågan.

Krav enligt lagen

Enligt EU-direktivet 2010/63 (skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål) måste all personal som arbetar med djur ha adekvat utbildning i både teoretiska och praktiska färdigheter.

  • Funktion A – utföra procedurer
  • Funktion B – utforma procedurer och projekt
  • Funktion C – ta hand om djur
  • Funktion D – humant avliva djur (endast funktion D finns inte tillgängligt i Sverige)

Utbildningsenheten vid Komparativ medicin

Utbildningsenheten vid Komparativ medicin (The LAS Education & Training unit) ger kurser på olika nivåer, som "Försöksdjursvetenskap för utförare av procedurer" och "Svensk lagstiftning och etik". Utöver funktionerna A-D finns fördjupningskurser i specifika uppgifter. Se alla kurser på Utbildning i försöksdjursvetenskap.

Utbildning från annat land

Du som har tidigare utbildning i försöksdjursvetenskap behöver få din kompetens utvärderad och vanligtvis också gå kursen "Svensk lagstiftning och etik". På Få tillträde till djuranläggning hittar du mer information om hur du går tillväga.

Om du har för avsikt att utföra eller utforma projekt på en specifik art kan du också behöva en artspecifik Funktion A- eller Funktion B-kurs.

Emma Khan
2023-12-15