Skip to main content

Veterinära resurser och djurhälsa

På varje djuravdelning vid KI finns en veterinär knuten till anläggningen. Anläggningsveterinären har en rådgivande roll med en rad arbetsuppgifter och ansvarsområden på den specifika djuravdelningen.

När du har frågor av veterinärmedicinsk karaktär ska du vända dig till veterinären på din djuravdelning. Det ska i första hand göras via den funktions-epost som anläggningen har. Kontakta den djurvårdande personalen eller ansvarig föreståndare på din avdelning om du inte vet vem som är din anläggningsveterinär.

Veterinärens uppdrag

Veterinärerna på Komparativ medicin bistår dig som forskar eller arbetar med försöksdjur vad gäller råd om djurhälsa, djurhållning, smittskydd och planering av djurförsök. Veterinären har till uppgift att bevaka djurskyddet och ge råd och anvisningar om djurförsök i överensstämmelse med gällande regelverk. Rådgivningen ska omfatta både veterinärmedicinska aspekter och djurens fysiska och psykiska välbefinnande. Veterinären deltar både i planeringen av försöken och i tillsynen av djuren. Veterinären utför också annan veterinärmedicinsk behandling av djuren om det behövs.

Veterinären ansvarar för att ta fram en plan för olika aspekter av djurskyddet och hålla planen aktuell, och veterinären och föreståndaren samråder i vissa frågor. Veterinären beslutar om återanvändning av djur, om inte den djurförsöksetiska nämnden redan fattat ett sådant beslut.

Veterinär ställer diagnos på sjuka försöksdjur och behandlar och förebygger djursjukdomar. Man utfärdar också hälsointyg för djur. Om ett djur är sjukt eller dör ska försöksdjursveterinären alltid kontaktas.

Försöksdjursveterinären på din djuravdelning ska tillsammans med föreståndaren och den djurvårdande personalen delta i samrådet när du ska skicka in ansökan om etisk prövning av djurförsök.

Råd och stöd efter kontorstid

Försök som kräver veterinärs närvaro eller rådgivning ska bedrivas på tider då din anläggningsveterinär är i tjänst.

Djuravdelningarna på Karolinska Institutet har olika rutiner för vem som ska kontaktas om du behöver akut hjälp på djuravdelningen efter ordinarie arbetstid. Hör med chefen för din djuravdelning om vad som gäller.

Transport av djur

Din anläggningsveterinär är sakkunnig vad gäller regler för transport av djur. Själva transporten kan du få hjälp med hos Komparativ medicin som genomför transporter av djur på campus i Solna och Huddinge, på Karolinska sjukhuset och på Stockholms universitet.

Djurhälsa - skicka prover

Komparativ medicin följer FELASA:s rekommendationer för hälsoinventering av försöksdjur. Hälsoinventering enligt FELASA:s rekommendationer utförs vid ett flertal laboratorier, se nedan.

Testerna gäller primärt möss och råtta och de flesta standardtester genomförs på alla laboratorier.

Varje laboratorium har sina egna rutiner för hur prover ska lämnas, så kontrollera detta först innan du skickar proverna. Om levande djur ska skickas, måste det finnas en upparbetad logistik för detta så att inte djuret utsätts för nya smittor.

Laboratorier som testar djurhälsan

Sverige

SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt

Ort: Uppsala

Webbplats: http://www.sva.se

Europa

BioDoc, Biomedical Diagnostics (tar enbart emot prover, ej levande djur)

Ort: Hannover, Tyskland

Webbplats: http://biodoc-online.com 

Charles River

Ort: Lyon, Frankrike

Webbplats: http://www.criver.com

IDEXX laboratories

Ort: Ludwigsburg, Tyskland

Webbplats: http://www.idexxbioresearch.com

GIM mbH

Ort: Berlin, Tyskland

Webbplats: http://www.gim-brandenburg.de 

GVG Diagnostics

Ort: Leipzig, Tyskland

Webbplats: http://www.gvg-diagnostics.de

MicroBios GmbH

Ort: Reinach, Schweiz

Webbplats: http://www.microbios.ch