Utbildningskrav för djurförsök

This page in English

Från och med 1 januari 2013 är det obligatoriskt med grundutbildning i försöksdjursvetenskap för att arbeta med försöksdjur. Kunskapen ska vara artspecifik.

Kompetensen måste vidare bibehållas och uppdateras genom CPD (continuing professional development) samt kunna demonstreras på förfrågan.

Krav enligt lagen

Enligt EU-direktivet 2010/63 (skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål), måste all personal som arbetar med djur ha adekvat utbildning i både teoretiska och praktiska färdigheter.

Funktion A – utföra procedurer

Funktion B – utforma procedurer och projekt

Funktion C – ta hand om djur

Funktion D – humant avliva djur (endast funktion D finns inte tillgängligt i Sverige)

Figur utbildning

Kurser i försöksdjursvetenskap

Lagar och föreskrifter om djurförsök

Utöver funktionerna finns fördjupningskurser i specifika uppgifter såsom anestesi och kirurgi. Se exempelvis Kirurgiska tekniker på råtta och mus.

Utbildningsenheten vid Komparativ medicin är ansvarig för att föra register över kompetens och utfärda kompetensintyg i djurförsöksvetenskap. 

Utbildning från annat land

Om du har en utbildning förvärvad utomlands och som är officiellt godkänd i ett annat EU-land, kan du skicka dina handlingar till Utbildningsenheten. Om din utbildning i försöksdjursvetenskap inte inkluderar ämnet Svensk lagstiftning behöver du vanligtvis gå kursen Svensk lagstiftning och etik. I vissa fall behöver du också delar av Funktion A eller Funktion B. Om du har för avsikt att utföra eller utforma projekt på en specifik art, kan du också behöva en artspecifik Funktion A- eller Funktion B-kurs.

Läs mer: Få tillträde till djuravdelningar

Länkar

Djurförsök