Skip to main content

Utbildningskrav för djurförsök

Sedan 1 januari 2013 är det obligatoriskt med grundutbildning i försöksdjursvetenskap för att arbeta med försöksdjur. Kunskapen ska vara artspecifik.

Missing ALT text.
Utbildningskrav

Kompetensen måste vidare bibehållas och uppdateras genom CPD (continuing professional development) samt kunna demonstreras på förfrågan.

Krav enligt lagen

Enligt EU-direktivet 2010/63 (skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål) måste all personal som arbetar med djur ha adekvat utbildning i både teoretiska och praktiska färdigheter.

  • Funktion A – utföra procedurer
  • Funktion B – utforma procedurer och projekt
  • Funktion C – ta hand om djur
  • Funktion D – humant avliva djur (endast funktion D finns inte tillgängligt i Sverige)

Lagar och föreskrifter

Se också information om Lagar och föreskrifter om djurförsök.

Kurser

Utbildningsenheten vid Komparativ medicin (The LAS Education & Training unit) ger kurser på olika nivåer, till exempel Försöksdjursvetenskap för utförare av procedurer och Svensk lagstiftning och etik. Utöver funktionerna A-D finns fördjupningskurser i specifika uppgifter, som exempelvis Kirurgiska tekniker på råtta och mus. 

Utbildningsenheten vid Komparativ medicin är också ansvarig för att föra register över kompetens och utfärda kompetensintyg i djurförsöksvetenskap.

Se alla kurser på Utbildning i försöksdjursvetenskap.

Utbildning från annat land

Om du har en utbildning förvärvad utomlands och som är officiellt godkänd i ett annat EU-land, kan du skicka dina handlingar till Utbildningsenheten. Om din utbildning i försöksdjursvetenskap inte inkluderar ämnet Svensk lagstiftning behöver du vanligtvis gå kursen Svensk lagstiftning och etik. I vissa fall behöver du också delar av Funktion A eller Funktion B.

Om du har för avsikt att utföra eller utforma projekt på en specifik art, kan du också behöva en artspecifik Funktion A- eller Funktion B-kurs.