Prefektrekrytering KI SÖS

Detta är en levande sida där vi kontinuerligt kommer fylla på med information om processen gällande prefektrekryteringen vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS).

Porträtt av Erik Melén
Erik Melén Foto: Stefan Zimmerman

Ny prefekt vid KI SÖS

Erik Melén har fått uppdraget som prefekt  på institutionen. Beslutet undertecknades av rektor Annika Östman Wernerson den 27 juni 2023. Erik tar över som prefekt efter Per Tornvall den 1 november 2023 och utnämningen gäller i fem år. 

Erik är professor i pediatrik och forskargruppsledare vid KI SÖS, samt barnallergolog vid Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset.

Illustration med stiliserade människor och kugghjul som ska symbolisera samarbete.
Illustration: Pixabay CC0

Jan Bolinder, tidigare prefekt vid institutionen för Medicin Huddinge har fått i uppdrag av Dekan Syd, Maria Eriksdotter, att leda rekryteringsprocessen för en efterträdare till Per Tornvall som avgår som prefekt för KI SÖS den 31 oktober 2023.

Förordnandetiden omfattar 5 år och kan därefter förlängas med 3-årsperioder.

Steg 1 - rekryteringsgrupp

Ordförande har tillsatt en rekryteringsgrupp med uppgift att ta fram en kravprofil för rollen. Samverkan och förankring av rekryteringsgrupp och kravprofil genomfördes med studentrepresentanter, institutionsrepresentanter och fackliga företrädare den 12 januari.

Rekryteringsgruppen

Jan Bolinder, ordförande
Ann-Sofie Wall, sekreterare
Sari Ponzer, ledamot
Ami Fagerdahl, ledamot
Buster Mannheimer, ledamot
Martin Jonsson, ledamot
Maria Eriksdotter, dekan, adjungerad

Steg 2 - öppen nominering

Mellan den 6 - 17 mars var det en öppen nomineringsperiod. Alla anställda och anknutna inom institutionen kunde då nominera kandidater de anser lämpliga för uppdraget som prefekt enligt den fastställda kravprofilen. Det var 10 personer som blev nominerade och efter att rekryteringsgruppen hade bedömt de nominerade mot kravprofilen återstod 5 kandidater som uppfyllde kravprofilen och som efter kontakt önskar kandidera till uppdraget.  Rekryteringsgruppen genomförde i slutet av april individuella intervjuer med dessa 5 kandidater. 

*) Nominering innebär att man ger förslag på en kandidat, det är inte ett röstningsförfarande.

Steg 3 - öppen hearing

Tisdag den 9 maj var det en öppen hearing med de två slutkandidaterna Anders Sondén och Erik Melén. Institutionens medarbetare, dekan, HR-direktör, fackliga företrädare och studentrepresentanter bjöds in för att lyssna och ställa frågor till kandidaterna.

Steg 4 - rapport till dekan

Rekryteringsgruppens ordförande överlämnade en rapport om gruppens arbete till Dekan Syd den 15 maj.

Steg 5 - djupintervjuer

Slutkandidaterna intervjuas av Dekan Syd och HR-specialist, samt genomgår individuella personbedömningar under vecka 22-23.

Steg 6 - beslut

Rektor beslutade om ny prefekt i slutet av juni. Beslutet kommunicerades ut till all personal på institutionen.

AW
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2023-06-28