Prefektrekrytering KI SÖS

Detta är en levande sida där vi kontinuerligt kommer fylla på med information om processen gällande prefektrekryteringen vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS).

Illustration med stiliserade människor och kugghjul som ska symbolisera samarbete.
Illustration: Pixabay CC0

Jan Bolinder, tidigare prefekt vid institutionen för Medicin Huddinge har fått i uppdrag av Dekan Syd, Maria Eriksdotter, att leda rekryteringsprocessen för en efterträdare till Per Tornvall som avgår som prefekt för KI SÖS den 31 oktober 2023.

Förordnandetiden omfattar 5 år och kan därefter förlängas med 3-årsperioder.

Steg 1 - rekryteringsgrupp

Ordförande har tillsatt en rekryteringsgrupp med uppgift att ta fram en kravprofil för rollen. Samverkan och förankring av rekryteringsgrupp och kravprofil genomfördes med studentrepresentanter, institutionsrepresentanter och fackliga företrädare den 12 januari.

Rekryteringsgruppen

Jan Bolinder, ordförande
Ann-Sofie Wall, sekreterare
Sari Ponzer, ledamot
Ami Fagerdahl, ledamot
Buster Mannheimer, ledamot
Martin Jonsson, ledamot
Maria Eriksdotter, dekan, adjungerad

Steg 2 - öppen nominering

Mellan den 6 - 17 mars var det en öppen nomineringsperiod. Då kunde alla anställda och anknutna inom institutionen nominera* kandidater de anser lämpliga för uppdraget som prefekt enligt den fastställda kravprofilen

Härefter har rekryteringsgruppen individuella intervjuer i april med de som önskar kandidera för uppdraget och uppfyller kravprofilen.

*) Nominering innebär att man ger förslag på en kandidat, det är inte ett röstningsförfarande.

Steg 3 - öppen hearing

Tisdag den 9 maj är det en öppen hearing med de slutkandidater som rekryteringsgruppen har valt ut. Institutionens medarbetare, dekan, HR-direktör, fackliga företrädare och studentrepresentanter bjuds in för att lyssna och ställa frågor till kandidaterna. 

Steg 4 - rapport till dekan

Rekryteringsgruppens ordförande överlämnar en rapport om gruppens arbete till Dekan Syd.

Steg 5 - djupintervjuer

Slutkandidaterna intervjuas av Dekan Syd och HR-specialist, samt genomgår individuella personbedömningar.

Steg 6 - beslut

Rektor beslutar om ny prefekt tidig höst. Beslutet kommuniceras ut till all personal på institutionen.

AW
Innehållsansvarig:
Cecilia Bodén
2023-03-21