KUG


3 Generationsstudie, llergiutveckling över 3 generationer - samvariation mellan ärftlighet och olika kostintag under graviditeten

Kontakt

Barnforskningscentrum
Margareta Eriksson, forskningssjuksköterska
073-973 26 20
margareta.eriksson@sll.se

Gunnar Lilja
Docent, Överläkare
073-071 65 66
gunnar.lilja@sll.se