Skip to main content

KI SÖS Kliniska Forskarskola

Forskarskolan är kliniskt inriktad och vänder sig främst till doktorander och blivande doktorander (olika yrkesgrupper) vid Karolinska Institutet och som har en tillhörighet till vårdenhet inom Region Stockholm.

Syftet är att förse deltagarna med grundläggande kunskap i kritiskt, etiskt vetenskapligt tänkande, ge en introduktion till klinisk forskning, fungera som inspirationskälla samt att förse deltagaren med de verktyg som behövs i det praktiska genomförandet av forskningsprojekt.

Inbjudan går ut via e-post efter sommaren till verksamhetsområdeschefer eller motsvarande inom Region Stockholm. De anmäler lämpliga deltagarkandidater, ansvarar för att deltagaren har en forskningshandledare samt ett projekt att redovisa i Forskarskolan. De står även för deltagaravgiften samt godkänner deltagarens ledighet från klinisk tjänstgöring med bibehållen lön. Ett avtal som definierar villkoren tecknas mellan verksamhetsområdeschef eller motsvarande och kursledning.

KI SÖS Kliniska Forskarskola består av 4 veckors heltidsstudier (2 veckor på våren och 2 på hösten). Den innehåller teoretiska och praktiska moment samt en 8 veckors forskningstid i samråd med verksamheten. Antalet deltagare är max 24 stycken.

Forskarskolan består av 4 delkurser som tillsammans genererar 7.5 högskolepoäng motsvarande KIs obligatoriska basblock för kliniska forskare:

  • Medicinsk statistik 3.0hp
  • Vetenskapsteori och forskningsetik 2.0hp
  • Att kommunicera vetenskap 1.5hp
  • Kvalitetssäkring av klinisk forskning 1.0hp

Den pedagogiska metodiken består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, projektarbete samt inlämningsuppgifter.

Deltagarna genomgår examinationer i form av ett statistikarbete, en etisk reflektion samt en examination i form av det under kurstiden reviderade egna projektet presenteras inför deltagarkolleger, opponent och kursledning.

Kurstider KI SÖS Kliniska Forskarskola

VT20 vecka 11-12

HT20 vecka 41-42

Per Svensson

Direktor