KI SÖS Kliniska Forskarskola

Forskarskolan är kliniskt inriktad och vänder sig främst till doktorander och blivande doktorander (olika yrkesgrupper) vid Karolinska Institutet och som har en kliniktillhörighet vid något av Stockholmssjukhusen. Antalet deltagare är max 24 stycken.

Syftet är att förse deltagarna med grundläggande kunskap i kritiskt, etiskt vetenskapligt tänkande, ge en introduktion till klinisk forskning, fungera som inspirationskälla samt att förse doktoranden med de verktyg som behövs i det praktiska genomförandet av forskningsprojekt.

Inbjudan går ut via e-post efter sommaren till verksamhetsområdeschefer på samtliga Stockholms sjukhus. De anmäler lämpliga deltagarkandidater, ansvarar för att deltagaren har en forskningshandledare samt ett projekt att redovisa i Forskarskolan. De står även för deltagaravgiften samt godkänner deltagarens ledighet från klinisk tjänstgöring med bibehållen lön. Anmälan sker till kursledningen vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset senast 1 november. Ett avtal som definierar villkoren tecknas mellan verksamhetsområdeschef och kursledning.

KI SÖS Kliniska Forskarskola består av 4 veckors heltidsstudier (2 veckor på våren och 2 på hösten). Den innehåller teoretiska och praktiska moment samt en 8 veckors forskningstid i samråd med verksamheten. Utbildningen genererar 7.5 forskarutbildningspoäng till den som registrerar sig.

Momenten som ingår i de 4 veckorna är:

  • Vetenskapsteori
  • Studiedesign
  • Statistik
  • Litteraturhantering
  • IT
  • Forskningsfinansiering
  • Skriftlig och muntlig framställan
  • Forskningsmetodik och regelverk (GCP, EU direktiv)
  • Etik- och forskningsfusk

Den pedagogiska metodiken består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, projektarbete samt inlämningsuppgifter.

Deltagarna genomgår examinationer i form av ett statistikarbete, en etisk reflektion samt skapandet av en litteraturlista relaterad till det egna forskningsarbetet samt en examination i form av det under kurstiden reviderade egna projektet presenteras inför deltagarkolleger, opponent och kursledning samt föreläsaren i presentationsteknik.

Forskarskolan 2018 Forskarskolan är fulltecknad
12 - 23 mars
8 - 19 oktober

Inbjudan KI SÖS Kliniska Forskarskola 2018

Anmälningsblankett KI SÖS Kliniska Forskarskola 2018

Kontakt

Studierektor

Ann-Mari Fagerdahl

Mobil: 070-089 10 63
E-post: ann-mari.fagerdahl@ki.se

Länkar