Kardiologi - Per Tornvall

Forskningen inom gruppen är bred och inriktad på kardiologiska folksjukdomar som förmaksflimmer, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Det övergripande målet med forskningen är att förbättra livskvalitet och prognos samt minska riskerna vid olika ingrepp för stora patientgrupper genom epidemiologiska, kliniska och behandlingsstudier.

PT
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2023-10-11