Forskarskolan i allmänvetenskap för kliniker

Forskarskolan (tidigare KI SÖS Kliniska Forskarskola) är kliniskt inriktad och vänder sig till olika yrkesgrupper som är doktorander vid Karolinska Institutet och som samtidigt har en klinisk tillhörighet till vårdenhet inom Region Stockholm.

Denna forskarskola gör ett uppehåll 2022 och går inte att söka till. Under HT-22 startar forskarskolan Klinisk behandlingsforskning (KI-region Stockholm).

Antalet deltagare är max 24 stycken. Kursgivande institution är Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Syfte

Syftet är att, tidigt i forskarutbildningen, förse deltagarna med grundläggande kunskap i kritiskt, etiskt vetenskapligt tänkande, ge en introduktion till klinisk forskning, fungera som inspirationskälla samt att förse deltagaren med de verktyg som behövs i det praktiska genomförandet av forskningsprojekt.

Forskarskolan i allmänvetenskap för kliniker består av 4 veckors heltidsstudier med schemalagd undervisning, (2 veckor på våren och 2 på hösten), under denna tid finns inte utrymme för annat arbete. Dessutom ingår motsvarande en veckas hemuppgifter som förläggs utspritt mellan övriga kursveckor. Utöver teoriveckorna ingår 8 veckors forskningstid att genomföra ett praktiskt projekt, där deltagarna får möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna. När under doktorandtiden dessa veckor nyttjas kan variera. Forskarskolan består av 4 delkurser som tillsammans genererar 7.5 högskolepoäng och innehåller de kurser som är obligatoriska inför halvtidskontroll, för doktorander som bedriver klinisk forskning.

  • Medicinsk statistik 3.0hp
  • Vetenskapsteori och forskningsetik 2.0hp
  • Att kommunicera vetenskap 1.5hp
  • Kvalitetssäkring av klinisk forskning 1.0hp

Den pedagogiska metodiken består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, projektarbete samt inlämningsuppgifter.

Ansökan

Inbjudan går ut via hemsidan och med e-post till verksamhetsområdeschefer eller motsvarande inom Region Stockholm. Deltagarkandidater anmäler sig därefter i samråd med Vch som står för deltagaravgiften samt godkänner deltagarens ledighet från klinisk tjänstgöring med bibehållen lön. Ett avtal som definierar villkoren tecknas mellan verksamhetsområdeschef eller motsvarande och kursledning. Vid översökning kommer urvalet att baseras på 1) försäkran av arbetsgivaren (eller motsv.) att det ekonomiska upplägget är godkänt 2) antagning till forskarutbildning vid KI 3) anställning på Södersjukhuset 4) övriga sökande.

Anmälan

Denna forskarskola utgår och går inte längre att söka till. Under HT-22 startar forskarskolan Klinisk behandlingsforskning (KI-region Stockholm).

Per Svensson

Direktor
PS
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2022-01-03