Skip to main content

Forskarskolan i allmänvetenskap för kliniker

Forskarskolan är kliniskt inriktad och vänder sig till doktorander vid Karolinska Institutet, tidigt i forskarutbildningen, och som har en tillhörighet till vårdenhet inom Region Stockholm (olika yrkesgrupper).

Antalet deltagare är max 24 stycken. Sista ansökningsdag är 30/6-2020. Kursgivande institution är Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Behörighet

Behörig att söka HT20/VT21 är den som

    är kliniskt verksam inom Region Stockholm eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med Region Stockholm

OCH

    är doktorand vid Karolinska Institutet eller förväntas bli det senast tre veckor innan kursstart HT 2020 (efter antagningen måste kompletterande intyg skickas till kursadministratör)

Syfte

Syftet är att, tidigt i forskarutbildningen, förse deltagarna med grundläggande kunskap i kritiskt, etiskt vetenskapligt tänkande, ge en introduktion till klinisk forskning, fungera som inspirationskälla samt att förse deltagaren med de verktyg som behövs i det praktiska genomförandet av forskningsprojekt.

Forskarskolan i allmänvetenskap för kliniker består av 4 veckors heltidsstudier med schemalagd undervisning, 2 veckor på hösten 2020 (vecka 46/47) och 2 på våren 2021 (vecka 15/16), under denna tid finns inte utrymme för annat arbete. Dessutom ingår motsvarande en veckas hemuppgifter som förläggs utspritt mellan övriga kursveckor. Forskarskolan består av 4 delkurser som tillsammans genererar 7.5 högskolepoäng motsvarande KIs obligatoriska basblock

  • Medicinsk statistik 3.0hp
  • Vetenskapsteori och forskningsetik 2.0hp
  • Att kommunicera vetenskap 1.5hp
  • Kvalitetssäkring av klinisk forskning 1.0hp

Den pedagogiska metodiken består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, projektarbete samt inlämningsuppgifter.

Ingen kursavgift tas ut för denna upplaga av forskarskolan.  Ingen ekonomisk ersättning utgår för doktorandens lön under kurstid.

Vid översökning kommer urvalet att baseras på

  1. Sökandens motivering och erfarenheter
  2. Projektets vetenskapliga kvalitet och kliniska relevans (patientnytta)

Ansökan 

Fyll i anmälningsformuläret senast 30/6-2020

https://survey.ki.se/Survey/20845

Per Svensson

Direktor