Projekt A - Ö på KIND

Här hittar du samtliga pågående forsknings- och utvecklingsprojekt vid KIND. De flesta av våra projekt handlar om ADHD eller autismspektrumtillstånd (till exempel Aspergers syndrom och autism).

Sven Bölte

Projektledare
Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Tatja Hirvikoski

Projektledare

Terje Falck-Ytter

Projektledare
Falck-Ytter
K6 Kvinnors och barns hälsa

Kristiina Tammimies är ansvarig för följande projekt

KIND Genomics
Genetiska faktorer och NPF

Kristiina Tammimies

Projektledare
Tammimies
K6 Kvinnors och barns hälsa

Janina Neufeld är ansvarig för följande projekt

Tvillingstudien om synestesi
Tvillingstudien om synestesi

Janina Neufeld

Projektledare
Neufeld
K6 Kvinnors och barns hälsa