Skip to main content

Projekt A - Ö

Här hittar du samtliga pågående forsknings- och utvecklingsprojekt vid KIND. De flesta av våra projekt handlar om ADHD eller autismspektrumtillstånd (till exempel Aspergers syndrom och autism).

Namn Projekt Huvudansvarig
ADHD hos vuxna Insatser för vuxna med ADHD och deras närstående Tatja Hirvikoski
ADHD och beroende ADHD och svår beroendeproblematik i tvångsvård Tatja Hirvikoski
ASC-Inclusion Integrated Internet-Based Environment for Social Inclusion of Children with Autism Spectrum Conditions Sven Bölte
BABYTWINS Babytwins Terje Falck-Ytter
EASE Early Autism Sweden Terje Falck-Ytter
EU-AIMS European Autism Interventions - A Multicentre Study for Developing New Medications Sven Bölte
FEFA-2 Datorpogram som syftar till att testa och träna igenkänning av känslor Sven Bölte
Föräldrar med ADHD Föräldrar med diagnos ADHD: inventering av aktuellt kunskapsläge åt Socialstyrelsen Tatja Hirvikoski
Hjärnbank för autism Hjärnvävnadsbank för forskning om autism Sven Bölte
ICF Core Sets Utveckling av ICF Core Sets för ADHD och AST Sven Bölte
iTWIN iTWIN Terje Falck-Ytter
KIND Genomics Genetiska faktorer och NPF Kristiina Tammimies
KITE Neurofeedback och arbetsminnesträning vid ADHD Sven Bölte
KONTAKT Genotyp och beteendeeffekter av social färdighetsträning för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd: en RCT multicenterstudie Sven Bölte
Kost och AST Kostfaktorer och autismspektrumtillstånd hos små barn Rochellys Diaz Heijtz
Långtidsutfall vid NPF Långtidsutfallet hos vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Tatja Hirvikoski
NEUROPSYK Kvalitetsregistret NEUROPSYK - ett verktyg för att förbättra vården Sven Bölte
NPF i skolan Skolan som en plats för lärande, utveckling och framgång Sven Bölte
RATSS The study Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden Sven Bölte
SCOPE SCOPE - en webbkurs för unga Tatja Hirvikoski
Skattningar och skalor Skattningsinstrument och skalor för utredning av utvecklingsrelaterade tillstånd och för forskning Sven Bölte
SRS-2 Social Responsiveness Scale, Second Edition Sven Bölte
Svenska ADOS/ADI-R Reliabilitet och validitet hos de svenska versionerna av ADOS och ADI-R Sven Bölte
Svensk Conners 3 Svensk version av Conners 3: utprövning, normering och standardisering Sven Bölte
Tidiga insatser vid AST Tidiga insatser för barn med autism - en fråga om kunskap och kvalitet? Sven Bölte
Transition Transition och case management vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Sven Bölte