Projekt A - Ö

Här hittar du samtliga pågående forsknings- och utvecklingsprojekt vid KIND. De flesta av våra projekt handlar om ADHD eller autismspektrumtillstånd (till exempel Aspergers syndrom och autism).

Namn på projekt och huvudansvarig

 • ADHD hos vuxna 

Insatser för vuxna med ADHD och deras närstående - Tatja Hirvikoski

 • ADHD och beroende

ADHD och svår beroendeproblematik i tvångsvård - Tatja Hirvikoski

 • ASC-Inclusion 

Integrated Internet-Based Environment for Social Inclusion of Children with Autism Spectrum Conditions - Sven Bölte

 • AuTrain

AuTrain supports improving the situation of people with ASD – Autism Spectrum Disorder – by using digital learning solutions for implementing an online-based training course for “autism officers” - Sven Bölte

 • BABYTWINS 

Babytwins - Terje Falck-Ytter

 • EASE 

Early Autism Sweden - Terje Falck-Ytter

 • EU-AIMS 

European Autism Interventions - A Multicentre Study for Developing New Medications - Sven Bölte

 • FEFA 2 

Datorpogram som syftar till att testa och träna igenkänning av känslor - Sven Bölte

 • Föräldrar med ADHD 

Föräldrar med diagnos ADHD: inventering av aktuellt kunskapsläge åt Socialstyrelsen - Tatja Hirvikoski

 • Hjärnbank för autism 

Hjärnvävnadsbank för forskning om autism  -  Sven Bölte

 • ICF Core Sets

Utveckling av ICF Core Sets för ADHD och AST - Sven Bölte

 • iTWIN 

iTWIN  -  Terje Falck-Ytter

 • KIND Genomics 

Genetiska faktorer och NPF -  Kristiina Tammimies

 • KITE 

Neurofeedback och arbetsminnesträning vid ADHD -  Sven Bölte

 • KONTAKT 

Genotyp och beteendeeffekter av social färdighetsträning för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd: en RCT multicenterstudie - Sven Bölte

 • Kost och AST 

Kostfaktorer och autismspektrumtillstånd hos små barn - Rochellys Diaz Heijtz

 • Långtidsutfall vid NPF 

Långtidsutfallet hos vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  - Tatja Hirvikoski

 • NEUROPSYK 

Kvalitetsregistret NEUROPSYK - ett verktyg för att förbättra vården -  Sven Bölte

 • NPF i skolan 

Skolan som en plats för lärande, utveckling och framgång - Sven Bölte

 • RATSS 

The study Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden -  Sven Bölte

 • SCOPE 

SCOPE - en webbkurs för unga  - Tatja Hirvikoski

 • Skattningar och skalor 

Skattningsinstrument och skalor för utredning av utvecklingsrelaterade tillstånd och för forskning -  Sven Bölte

 • SRS-2 

Social Responsiveness Scale, Second Edition -  Sven Bölte

 • Svenska ADOS/ADI-R 

Reliabilitet och validitet hos de svenska versionerna av ADOS och ADI-R  -  Sven Bölte

 • Svensk Conners 3 

Svensk version av Conners 3: utprövning, normering och standardisering -  Sven Bölte

 • Tidiga insatser vid AST 

Tidiga insatser för barn med autism - en fråga om kunskap och kvalitet? -  Sven Bölte

 • Tvillingstudien om synestesi

Tvillingstudien om synestesi

 • Transition 

Transition och case management vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar -  Sven Bölte