Projekt A - Ö

Här hittar du samtliga pågående forsknings- och utvecklingsprojekt vid KIND. De flesta av våra projekt handlar om ADHD eller autismspektrumtillstånd (till exempel Aspergers syndrom och autism).

Projekt och huvudansvarig

ADHD hos vuxna
Insatser för vuxna med ADHD och deras närstående
Tatja Hirvikoski


ASC-Inclusion
Integrated Internet-Based Environment for Social Inclusion of Children with Autism Spectrum Conditions
Sven Bölte


AuTrain
AuTrain supports improving the situation of people with ASD – Autism Spectrum Disorder – by using digital learning solutions for implementing an online-based training course for “autism officers”
Sven Bölte


BABYTWINS
Babytwins
Terje Falck-Ytter


EASE
Early Autism Sweden
Terje Falck-Ytter


EU-AIMS
European Autism Interventions - A Multicentre Study for Developing New Medications
Sven Bölte


FEFA 2
Datorpogram som syftar till att testa och träna igenkänning av känslor
Sven Bölte


Föräldrar med ADHD
Föräldrar med diagnos ADHD: utmaningar och interventioner
Tatja Hirvikoski


ICF Core Sets
Utveckling av ICF Core Sets för ADHD och AST
Sven Bölte


iTWIN
iTWIN
Terje Falck-Ytter


KIND Genomics
Genetiska faktorer och NPF
Kristiina Tammimies


KITE
Neurofeedback och arbetsminnesträning vid ADHD
Sven Bölte


KONTAKT
Genotyp och beteendeeffekter av social färdighetsträning för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd: en RCT multicenterstudie
Sven Bölte


Långtidsutfall vid NPF
Långtidsutfallet hos vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Tatja Hirvikoski


NEUROPSYK
Kvalitetsregistret NEUROPSYK - ett verktyg för att förbättra vården
Sven Bölte


NPF i skolan
Skolan som en plats för lärande, utveckling och framgång
Sven Bölte


RATSS
The study Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden
Sven Bölte


SCOPE
SCOPE - en webbkurs för unga
Tatja Hirvikoski


Skattningar och skalor
Skattningsinstrument och skalor för utredning av utvecklingsrelaterade tillstånd och för forskning
Sven Bölte


SRS-2
Social Responsiveness Scale, Second Edition
Sven Bölte


Svenska ADOS/ADI-R
Reliabilitet och validitet hos de svenska versionerna av ADOS och ADI-R
Sven Bölte


Tvillingstudien om synestesi
Tvillingstudien om synestesi


Transition
Transition och case management vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Sven Bölte