LEV – insats för hälsosamma levnadsvanor

Levnadsvanor påverkar psykisk och fysisk hälsa för alla människor. Det saknas evidensbaserade metoder som bidrar till hälsosammare levnadsvanor för personer med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. ”Lev” har utvecklats tillsammans med personer med funktionsnedsättning och olika vårdprofessioner för att hitta ett sätt som fungerar i olika vårdmiljöer. Ett särskilt mål har varit att göra Lev genomförbar och effektiv för personer med varaktiga funktionsnedsättningar.

Vi behöver din hjälp för att vi ska nå längre

För att kunna erbjuda ett systematiskt utvärderat och väl underbyggt material behöver vi ha ett fortsatt brett samarbete med personer som har en funktionsnedsättning och aktörer inom hälso- och sjukvård.

Just nu behöver vi hjälp med följande:

  • Deltagare (över 18 år) till en pågående internetbaserad enkätstudie. I den kartlägger vi levnadsvanor, livskvalitet och vilket stöd man får idag av hälso- och sjukvård.  Det är nu särskilt viktigt att vi får in svar från personer med olika funktionsnedsättningar. Fyll i själv och sprid länken.
  • Enheter/organisationer som vill delta i en randomiserad kontrollerad studie av LEV-i (individuell insatsen) med start 2024. Vi söker enheter som jobbar med patientgrupper som har varaktiga funktionsnedsättningar. Behandlare kan vara från olika hälso- och sjukvårdsprofessioner. Deltagare som får LEV-i ska vara över 18 år och ha någon form av varaktig funktionsnedsättning och kunna delta på egen hand. I utbyte får sjukvårdsenheten som deltar gratis utbildning och rätten att använda LEV-materialet.

Medverkande forskare: Douglas Sjöwall & Tatja Hirvikoski

För mer information

Profile image

Douglas Sjöwall

Anknuten till Forskning;Adjungerad Adjunkt
Una Prosell
2024-03-04