Fokus på autism 2019

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 10 – 12 april 2019

Plats: Karolinska Institutet, Aula Medica, Nobels väg 6, campus Solna

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en nationell vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som arrangerats sedan 2010.

Dag 1 och 3 består av föreläsningar från internationella experter och dag 2 av föreläsningar om forskning och utvecklande arbete från Sverige av svenska universitet, kliniska verksamheter och intresseorganisationer.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade.

Program

Datum Tid Föreläsning
10/4 10:00-12:45 Registreringen öppen
  13:00-13:15 Inledning
  13:15-14:30 Quality of life in ASD and other NDDs
Dave Coghill
  14:30-15:30 Sleep in Autism and other Neurodevelopmental Disorders
Paul Gringras
  15:30-16:15 Kaffepaus och posterutställning
  16:15-17:30 Psychopharmacology
Robert Findling
11/4 09:00-10:00 NPF - vart är vi på väg?
Sven Bölte
  10:00-10:30 Kaffepaus och posterutställning
  10:30-11:00 Personer med NPF och deras närstående - behov och insatser i olika livsfaser
Tatja Hirvikoski
  11:00-11:20 Hur står det till med insatser, vård och stöd vid autism?
Autism- och Aspergerförbundet & Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
  11:20-11:50 Diagnosis and management of comorbid OCD in patients with ASD
David Mataix-Cols
  11:50-13:50 Lunchpaus och posterutställning
  13:50-14:20 Beteendeinterventioner för barn med autism – vad, varför och när?
Lars Klintwall
  14:20-14:40 Aktuella projekt inom Attention
Riksförbundet Attention
  14:40-15:10 Tidig utveckling vid autism - betydelsen av basala sensoriska funktioner
Terje Falck-Ytter
  15:10-15:40 Kaffepaus och posterutställning
  15:40-16:10 Ökande vårdkonsumtion för autism - vad kan det bero på?
Christina Dalman
  16:10-16:30 Europeiskt samarbete mellan autister
Organiserade Aspergare
  16:30-17:00 Känsloreglering – strategier för att minska affektiv instabilitet
Hanna Sahlin
12/4 08:30-09:45 ASD and pain
David Moore
  09:45-10:45 Autism and the criminal justice system
Richard Mills
  10:45-11:30 Kaffepaus och posterutställning
  11:30-12:45 From research to practice - implementing evidence based Autism treatment in communities
David Mandell
  12:45-13:00 Avslutning

Skriv ut programmet

Årets föreläsare och föreläsningar

Här hittar du information om alla föreläsare och deras föreläsningar.

Pris

  För betalning med faktura tom
31/12
1/1-28/2
2019
på plats
1 Ordinarie pris (inkl moms) 3999 4499 ej möjligt
2 För deltagare anställd på statlig myndighet där arbetet står för kostnaden (ingen moms tillkommer) 3199 3599 ej möjligt
3 Jag är medlem i Autism- och Aspergerförbundet (inkl moms) 1997 2199 ej möjligt
4 Jag är medlem i Autism- och Aspergerföreningen i Stockholm (inkl moms) 1997 2199 ej möjligt
5 Jag är medlem i Riksförbundet Attention (inkl moms) 1997 2199 ej möjligt
6 Jag är medlem i Organiserade Aspergare (inkl moms) 1997 2199 ej möjligt
7 Student (inkl moms) 1997 2199 ej möjligt
  För betalning med kort tom
31/12
1/1-17/3
2019
på plats
1 Ordinarie pris (inkl moms) 3999 4499 4499
2 För deltagare anställd på statlig myndighet där arbetet står för kostnaden (ingen moms tillkommer) 3199 3599 3999
3 Jag är medlem i Autism- och Aspergerförbundet (inkl moms) 1997 2199 2399
4 Jag är medlem i Autism- och Aspergerföreningen i Stockholm (inkl moms) 1997 2199 2399
5 Jag är medlem i Riksförbundet Attention (inkl moms) 1997 2199 2399
6 Jag är medlem i Organiserade Aspergare (inkl moms) 1997 2199 2399
7 Student (inkl moms) 1997 2199 2399

Anmälan

Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom informationen nedan innan du anmäler dig. Observera att det är begränsat antal platser till specialpris för intresseorganisationer - vi använder oss av först till kvarn-principen. 

Betalning
Deltagaravgiften betalas med kreditkort eller faktureras.

Vi använder Dibs betalningstjänst för säker Internetbetalning med kort. Ditt kort måste vara kopplat till 3D Secure (MasterCard SecureCode eller Verified by Visa). Vi accepterar endast MasterCard och Visa.

Fakturan skickas med post till svenska adresser.

Bekräftelse på anmälan
Bekräftelse på din anmälan skickas per e-post efter att du har anmält dig.

Avbokning och byte av deltagare
Avbokning av deltagande
Eventuell avbokning av deltagande i konferensen görs via e-post till fokuspaautism2019@akademikonferens.se 

Vid avbokning:

  • Fram tom 28 februari återbetalas inbetald anmälningsavgift minus en avbokningsavgift på 750 kr ex moms. 
  • From 1 mars sker ingen återbetalning eller reducering av deltagaravgift.

Byte av deltagare
Om du inte har möjlighet att själv delta kan du överlåta din plats till en kollega fram tom 24 mars. För att byta deltagare kontakta fokuspaautism2019@akademikonferens.se

Anmäl dig här

Posterutställning

Nytt för denna gång är att vi kommer att ha en posterutställning på plats om aktuell forskning och utvecklingsprojekt inom NPF-området. Posters kommer att vara upphängda hela konferensen och under dag 2, 11 april, ska dessa vara bemannade av författare/projektledare i samtliga pauser för frågor och diskussion.

Vill du presentera ditt arbete i form av en poster på konferensen? Maila i så fall ett abstract till lisa.wilsson@ki.se senast 31 december 2018 under användning av denna abstractmall. Att presentera sitt arbete med en poster erbjuder vi som en möjlighet, men är inte förknippad med gratis inträde eller annan form av kompensation. Dessutom är tyvärr antalet postrar som kan visas begränsad, varför ev inte alla kan visas. Vi måste förbehålla oss att välja bland inskickade bidrag.

Utställare

Målsättningen är att fylla Aula Medica, en föreläsningssal som tar dryga 1 000 personer. Under dessa dagar kommer det att finnas en utställningsyta i anslutning till föreläsningarna. Missa inte chansen att nå hundratals intresserade deltagare! Utställningsytan är begränsad så det är först till kvarn som gäller.

Mer information och hur du anmäler dig hittar du här.  

Medarrangörer

Konferensen anordnas av Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) tillsammans med medarrangörerna:

  • Autism- och Aspergerförbundet
  • Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län
  • Habilitering och Hälsa, Stockholms läns landsting
  • Organiserade Aspergare
  • Prima barn- och vuxenpsykiatri
  • Riksförbundet Attention
  • Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet

Kontakt

För frågor om anmälan och betalning
Akademikonferens
fokuspaautism2019@akademikonferens.se
Tel: 018 - 67 10 03

Vid övriga frågor om konferensen
Lisa Wilsson, Utbildningssamordnare Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)
lisa.wilsson@ki.se
Tel: 0737 – 12 15 96