Fokus på autism 2019

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 10 – 12 april 2019.

Plats: Karolinska Institutet, Aula Medica, Nobels väg 6, campus Solna

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en nationell vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som arrangerats sedan 2010.

Dag 1 och 3 består av föreläsningar från internationella experter och dag 2 av föreläsningar om forskning och utvecklande arbete från Sverige av svenska universitet, kliniska verksamheter och intresseorganisationer.

Föreläsarnas presentationer

Onsdag 10 april

David Coghill - Quality of life in ASD and other NDDs
Paul Gringras - Sleep in Autism and other Neurodevelopmental Disorders
Robert Findling - Psychopharmacology

Torsdag 11 april
Sven Bölte - NPF – vart är vi på väg?
Tatja Hirvikoski - Personer med NPF och deras närstående – stöd som gör skillnad
Autism- & Aspergerförbundet - Hälso- och sjukvård för personer med autism
Lars Klintwall - Beteendeinterventioner för barn med autism – vad, varför och när?
Riksförbundet Attention - Aktuella projekt inom Attention
Terje Falck-Ytter - Tidig utveckling vid autism - betydelsen av basala sensoriska funktioner
Organiserade Aspergare - Europeiskt samarbete mellan autister
Hanna Sahlin - Känsloreglering – strategier för att minska affektiv instabilitet

Presentationerna från föreläsningarna som gavs av David Mataix-Cols och Kyriaki Kosidou kan inte läggas upp då deras presentationer innehöll opublicerad data.

Fredag 12 april
David Mandell - From research to practice - implementing evidence based Autism treatment in communities
Richard Mills - Autism and the criminal justice system – del 1
Richard Mills - Autism and the criminal justice system – del 2
David Moore - ASD and pain

Målgrupp

Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, specialpedagoger, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade.

Program

Program
Datum Tid Föreläsning
04-okt 10:00-12:45 Registreringen öppen
13:00-13:15 Inledning
13:15-14:30 Quality of life in ASD and other NDDs, Dave Coghill
14:30-15:30 Sleep in Autism and other Neurodevelopmental Disorders, Paul Gringras
15:30-16:15 Kaffepaus och posterutställning
16:15-17:30 Psychopharmacology, Robert Findling
04-nov 09:00-10:00 NPF - vart är vi på väg? Sven Bölte
10:00-10:30 Kaffepaus och posterutställning
10:30-11:00 Personer med NPF och deras närstående - behov och insatser i olika livsfaser, Tatja Hirvikoski
11:00-11:20 Hur står det till med insatser, vård och stöd vid autism? Autism- och Aspergerförbundet & Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
11:20-11:50 Diagnosis and management of comorbid OCD in patients with ASD, David Mataix-Cols
11:50-13:50 Lunchpaus och posterutställning
13:50-14:20 Beteendeinterventioner för barn med autism – vad, varför och när? Lars Klintwall
14:20-14:40 Aktuella projekt inom Attention, Riksförbundet Attention
14:40-15:10 Tidig utveckling vid autism - betydelsen av basala sensoriska funktioner, Terje Falck-Ytter
15:10-15:40 Kaffepaus och posterutställning
15:40-16:10 Ökande vårdkonsumtion för autism - vad kan det bero på? Christina Dalman
16:10-16:30 Europeiskt samarbete mellan autister, Organiserade Aspergare
16:30-17:00 Känsloreglering – strategier för att minska affektiv instabilitet, Hanna Sahlin
04-dec 08:30-09:45 From research to practice - implementing evidence based autism treatment in communities, David Mandell
09:45-10:45 Autism and the criminal justice system, Richard Mills
10:45-11:30 Kaffepaus och posterutställning
11:30-12:45 ASD and pain, David Moore
12:45-13:00 Avslutning
Program
 För betalning med faktura tom 10/1 11/1- 28/2 på plats
1 Ordinarie pris (inkl moms) 3999 4499 ej möjligt
2 För deltagare anställd på statlig myndighet där arbetet står för kostnaden (ingen moms tillkommer) 3199 3599 ej möjligt
3 Jag är medlem i Autism- och Aspergerförbundet (inkl moms) 1997 2199 ej möjligt
4 Jag är medlem i Autism- och Aspergerföreningen i Stockholm (inkl moms) 1997 2199 ej möjligt
5 Jag är medlem i Riksförbundet Attention (inkl moms) 1997 2199 ej möjligt
6 Jag är medlem i Organiserade Aspergare (inkl moms) 1997 2199 ej möjligt
7 Student (inkl moms) 1997 2199 ej möjligt
Program
 För betalning med kort tom 10/1 11/1-17/3 på plats *
1 Ordinarie pris (inkl moms) 3999 4499 4999
2 För deltagare anställd på statlig myndighet där arbetet står för kostnaden (ingen moms tillkommer) 3199 3599 3999
3 Jag är medlem i Autism- och Aspergerförbundet (inkl moms) 1997 2199 2399
4 Jag är medlem i Autism- och Aspergerföreningen i Stockholm (inkl moms) 1997 2199 2399
5 Jag är medlem i Riksförbundet Attention (inkl moms) 1997 2199 2399
6 Jag är medlem i Organiserade Aspergare (inkl moms) 1997 2199 2399
7 Student (inkl moms) 1997 2199 2399
* gäller i mån av plats

Anmälan

Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom informationen nedan innan du anmäler dig. Observera att det är begränsat antal platser till specialpris för intresseorganisationer - vi använder oss av först till kvarn-principen.

Betalning
Deltagaravgiften betalas med kreditkort eller faktureras.

Vi använder Dibs betalningstjänst för säker Internetbetalning med kort. Ditt kort måste vara kopplat till 3D Secure (MasterCard SecureCode eller Verified by Visa). Vi accepterar endast MasterCard och Visa.

Fakturan skickas med post till svenska adresser.

Bekräftelse på anmälan
Bekräftelse på din anmälan skickas per e-post efter att du har anmält dig.

Avbokning och byte av deltagare
Avbokning av deltagande
Eventuell avbokning av deltagande i konferensen görs via e-post till fokuspaautism2019@akademikonferens.se

Vid avbokning:

  • Fram tom 28 februari återbetalas inbetald anmälningsavgift minus en avbokningsavgift på 750 kr ex moms.
  • From 1 mars sker ingen återbetalning eller reducering av deltagaravgift.

Byte av deltagare
Om du inte har möjlighet att själv delta kan du överlåta din plats till en kollega fram tom 24 mars. För att byta deltagare kontakta fokuspaautism2019@akademikonferens.se

Anmäl dig här

Posterutställning

Nytt för denna gång är att vi kommer att ha en posterutställning på plats om aktuell forskning och utvecklingsprojekt inom NPF-området. Posters kommer att vara upphängda hela konferensen och under dag 2, 11 april, ska dessa vara bemannade av författare/projektledare i samtliga pauser för frågor och diskussion.

Här finner du en sammanställning över posterabstracten och en karta över hur postrarna är placerade i Aula Medica.

Utställare

Målsättningen är att fylla Aula Medica, en föreläsningssal som tar dryga 1 000 personer. Under dessa dagar kommer det att finnas en utställningsyta i anslutning till föreläsningarna. Missa inte chansen att nå hundratals intresserade deltagare! Utställningsytan är begränsad så det är först till kvarn som gäller.

Här ser du hur utställarna är placerade i Aula Medica.

Digital information från utställarna

Vissa av årets utställare har valt att även komplettera med digital information som du finner nedan.

KIND – Center of Neurodevelopmental Disoders at Karolinska Institutet
Scope – En webbkurs för unga om autism (Info)

Pearson Assessment
Pearson Assessment är marknadsledande inom psykologiska & språkliga test. Vi utvecklar och publicerar svenska, norska och danska versioner av flera internationellt kända och använda psykologiska test, som till exempel Wechslerskalorna för bedömning av barns och vuxnas kognitiva förmågor. Vår ambition är att förse psykologer, logopeder, fysioterapeuter och specialpedagoger med vetenskapligt underbyggda test. Våra test används inom vård, skola och i arbetslivet.

Välkommen till vår monter, vi ser framemot att träffa dig och svara på eventuella frågor!
Läs mer om våra produkter på vår hemsida: www.pearsonassessment.se

Psykologpartners
Psykologpartners är en konsultorganisation med över 100 psykologer och beteendeanalytiker på åtta orter i Sverige. Inom Psykologpartners finns Pedagogik och Utveckling, en specialistverksamhet som riktar sig till förskola, skola, habilitering, LSS-verksamheter samt barn- och ungdomspsykiatri, socialpsykiatri och HVB-hem. På Pedagogik och Utbildning arbetar psykologer, logopeder, arbetsterapeut och specialpedagog. Vi erbjuder individinriktade insatser, handledning, utbildning och implementering av tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd. Utöver detta har vi en verksamhet för förskolebarn med autismspektrumdiagnos, BanyanCenter. BanyanCenter har avtal med Stockholm läns landsting och ger handledning på intensiva beteendeinriktade insatser (EIBI/IBT). För att läsa mer om Pedagogik och Utveckling samt BanyanCenter kan du gå in på vår hemsida www.psykologpartners.se, broschyrer om BanyanCenter och Pedagogik och Utveckling hittar ni här:
Infofolder BanyanCenter 2019
Infofolder Pedagogik och Utveckling 2019

Riksförbundet Attention
Attentions skrift – Vad är NPF?
Attentions förbundsfolder

Attentions projekt Familjelyftet har frågat 1 084 föräldrar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) om deras möten med socialtjänsten. Resultatet är oroväckande och bekräftar det vi tidigare hört våra medlemmar berätta om: 47% upplever att socialtjänsten inte har kunskap om NPF, 27% har inte alls känt sig delaktiga i beslut och stödinsatser, och närmare 50% tycker inte att SIP-möten fungerar.

Projektets ambition är att genom rapporten öka förståelse för dessa familjers livssituationer samt att nå ut till de yrkesverksamma som dagligen möter våra familjer. Rapporten bygger på en enkät och fallstudier där Attentions medlemmar medverkat. Läs hela rapporten: Familjelyftet.

Attentions faktablad om projektet Familjelyftet

Intyg om deltagande på Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Intyg Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Medarrangörer

Konferensen anordnas av Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) tillsammans med medarrangörerna:

  • Autism- och Aspergerförbundet
  • Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län
  • Habilitering och Hälsa, Stockholms läns landsting
  • Organiserade Aspergare
  • Prima barn- och vuxenpsykiatri
  • Riksförbundet Attention
  • Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet

Kontakt

För frågor om anmälan och betalning
Akademikonferens
fokuspaautism2019@akademikonferens.se
Tel: 018 - 67 10 03

Vid övriga frågor om konferensen
Lisa Wilsson, Utbildningssamordnare Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)
lisa.wilsson@ki.se
Tel: 0737 – 12 15 96