Böcker

 
KONTAKT - Social färdighetsträning i grupp med fokus på kommunikation och social interaktion vid autismspektrumtillstånd enligt Frankfurtmodellen

Sven Bölte och Nora Choque-Olsson. 2011.

 

Hogrefe Psykologiförlaget

 

 


Autism Spectrum Conditions. International Experts Answer Your Questions on Autism, Asperger Syndrome, and Pervasive Developmental Disorder

Editors S Bölte och J Hallmayer. 2011. English

Hogrefe Psykologiförlaget

 

Autismus

Inge Kamp-Becker, Sven Bölte, Inge Kamp-Becker. 2011. German

Bokus

 


Psykoterapi för vuxna med ADHD

Tatja Hirvikoski, Cecilia Pihlgren, Else Waaler, Julia Alfredsson och Matilda Larsson. 2010

Hogrefe Psykologiförlaget

 


Diagnose und Therapie von Autismus-Spektrum-Störungen - Grundlagen und Praxis

Simon Baron-Cohen, Sven Bölte, Christine Freitag, Herbert Roeyers, Tania Rothe. 2009. German

 

 

 

 

Autismus - Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven

Sven Bölte. 2009. German

 


Ratgeber Autistische Störungen - Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher

Fritz Poustka, Sven Bölte, Sabine Feineis-Matthews, Gabriele Schmötzer. 2009. German

 

Bokus

 

 


Autistische Störungen

Fritz Poustka, Sven Bölte, Gabriele Schmötzer, Sabine Feineis-Matthews. 2008. German

 

Bokus

 

 


KONTAKT - Frankfurter Kommunikations- und soziales Interaktions-Gruppentraining bei Autismus-Spektrum-Störungen

Fritz Poustka, Sven Bölte, Evelyn Herbrecht. 2007. German

 

Bokus

 


Utredning och diagnostik av ADHD hos vuxna

T Hirvikoski, E Waaler, P Bothén, M Konstenius, M Hagnell, B Karlsson, G Hellberg Edström, A Matsson, U Åberg, Y Ginsberg, E Olsson, E Bergendal, M Bondelind, H Andersson. 2006

Hogrefe Psykologiförlaget