Skip to main content

SCAPIS

SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study)

SCAPIS är en befolkningsstudie där sex universitet har inkluderat totalt 30 000 slumpmässigt utvalda svenskar mellan 50 och 64 år från 2013 till 2018. Syftet med SCAPIS är att kunna identifiera individuella risker för exempelvis stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar.

SCAPIS har genererat en stor databas vilken är öppen för alla forskare att söka data från.
För mer information kontakta PI i Stockholm Tomas Jernberg, lokal koordinator i Stockholm Sven Burman eller någon i styrgruppen.

Deltagarna i SCAPIS har genomgått omfattande undersökningar i form av:

- Frågeenkäter om medicinsk historia, levnadsvanor, kostvanor etc. Se separat frågeformulär
- Antropometri
- Lab-rutinprover (Hb, p-Glucose, HbA1c, s-TG, s-Cholesterol, LDL, HDL, creatinine, hsCRP)
- Biobank i form av plasma, serum, helblod och urin
- Spirometri
- Accelerometri (7 dagar)
- EKG
- Blodtryck/ABI
- CT-undersökning
Calcium score
CT koronarangiografi
Kroppssammansättning
Lungvävnad
-
Ultraljud carotider
- MR carotider på liten subgrupp

För mer detaljer, vänligen se protokollet.

Mer information finns på scapis.org och scapis.se

SCAPIS finansieras av Hjärt-Lungfonden, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Vetenskapsrådet, Vinnova, Universiteten samt Universitetssjukhusen

Kontakt till SCAPIS i Stockholm

Professor/överläkare

Tomas Jernberg

E-post: tomas.jernberg@ki.se

Anknuten

Sven Burman

Enhet: Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)
E-post: Sven.Burman@ki.se

Medlemmar i styrgruppen SCAPIS i Stockholm

Per Eriksson
Maria Mannila
Tomas Jernberg
Sven Burman
Mats Eriksson
Magnus Sköld
Maria Eriksson
Kerstin Cederlund
Kenneth Caidahl