Skip to main content

Medicinsk pedagogik

Medicinsk pedagogisk forskning med fokus på lärande i klinisk kontext, professionsutveckling, interprofessionellt lärande och kliniskt beslutsfattande.

Bild på bokstäver i olika färger

Beslutsfattande i samband med hälsa och sjukdom är komplext och den vetenskapligt grundade kunskapen på området är begränsad. Forskargruppens olika projekt syftar till att med utgångspunkt i akutsjukvården studera professionellt kliniskt beslutsfattande samt hur detta kan implementeras och läras från novis till expertnivå.

Kvalitet och korrekthet i besluten är ofta helt avgörande för det medicinska resultatet på kort och lång sikt. Det centrala målet för forskargruppen är att förstå komplexiteten i beslutsfattandet när det gäller lärande, prevention och evidensbaserad handläggning av sjukdomstillstånd. Vi använder flera olika metoder så som randomiserade kontrollerade kvantitativa studier, enkätstudier, etnografisk observation, kvalitativa och mixed metoder samt megavariat statistik, Projektion to Latent Structures (PLS).

Utvalda publikationer

Capability beliefs on, and use of evidence-based practice among four health professional and student groups in geriatric care: A cross sectional study.
Boström AM, Sommerfeld DK, Stenhols AW, Kiessling A
PLoS ONE 2018 ;13(2):e0192017

Enhanced hospital-based learning at a medical school through application of management principles - a case study.
Kiessling A, Roll M, Henriksson P
BMC Med Educ 2017 Oct;17(1):185

Medical students' opportunities to participate and learn from activities at an internal medicine ward: an ethnographic study.
Hägg-Martinell A, Hult H, Henriksson P, Kiessling A
BMJ Open 2017 02;7(2):e013046

A safe place with space for learning: Experiences from an interprofessional training ward.
Hallin K, Kiessling A
J Interprof Care 2016 ;30(2):141-8

Community of practice and student interaction at an acute medical ward: An ethnographic study.
Hägg-Martinell A, Hult H, Henriksson P, Kiessling A
Med Teach 2016 Aug;38(8):793-800

 

Forskningsansvarig för Medicinsk pedagogik vid KI DS

08-123 559 35
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)