Medicinsk pedagogik

Forskning och utveckling inom medicinsk pedagogik med klinisk inriktning är under uppbyggnad.

Huvudområden är interprofessionell utbildning i klinisk miljö samt utveckling och utvärdering av nya utbildningsformer för pedagogisk utbildning för kliniska handledare.

Forskare: Anna Kiessling

Pedagogik