Medicinsk pedagogik

Medicinsk pedagogisk forskning med fokus på lärande i klinisk kontext, professionsutveckling, interprofessionellt lärande och kliniskt beslutsfattande.

Bild på bokstäver i olika färger

Beslutsfattande i samband med hälsa och sjukdom är komplext och den vetenskapligt grundade kunskapen på området är begränsad. Forskargruppens olika projekt syftar till att med utgångspunkt i akutsjukvården studera professionellt kliniskt beslutsfattande samt hur detta kan implementeras och läras från novis till expertnivå.

Kvalitet och korrekthet i besluten är ofta helt avgörande för det medicinska resultatet på kort och lång sikt. Det centrala målet för forskargruppen är att förstå komplexiteten i beslutsfattandet när det gäller lärande, prevention och evidensbaserad handläggning av sjukdomstillstånd. Vi använder flera olika metoder så som randomiserade kontrollerade kvantitativa studier, enkätstudier, etnografisk observation, kvalitativa och mixed metoder samt megavariat statistik, Projektion to Latent Structures (PLS).

Utvalda publikationer

The learning environment on a student ward: an observational study.
Dyar A, Lachmann H, Stenfors T, Kiessling A
Perspect Med Educ 2019 Oct;8(5):276-283

Possibilities for interprofessional learning at a Swedish acute healthcare ward not dedicated to interprofessional education: an ethnographic study.
Hägg-Martinell A, Hult H, Henriksson P, Kiessling A
BMJ Open 2019 Jul;9(7):e027590

Readmission and mortality in patients treated by interprofessional student teams at a training ward compared with patients receiving usual care: a retrospective cohort study.
Hallin K, Gordon M, Sköldenberg O, Henriksson P, Kiessling A
BMJ Open 2018 10;8(10):e022251

Enhanced hospital-based learning at a medical school through application of management principles - a case study.
Kiessling A, Roll M, Henriksson P
BMC Med Educ 2017 Oct;17(1):185

Medical students' opportunities to participate and learn from activities at an internal medicine ward: an ethnographic study.
Hägg-Martinell A, Hult H, Henriksson P, Kiessling A
BMJ Open 2017 02;7(2):e013046

 

Forskningsansvarig för Medicinsk pedagogik vid KI DS

Profile image

Anna Kiessling

Professor/Överläkare
Malin Wirf
2023-01-11