Temporärt sök / Temporary search

KI:s sökfunktion ligger för närvarande nere. Därför använder vi en tillfällig lösning i form av Googles sök.
KI's search function is unavailable at the moment. Therefore, we temporarily use Google search.

KW
KI webbförvaltning
2021-12-23