Utlysning av forskningsmedel för att skriva ansökningar

Du kan söka forskningsmedel motsvarande en veckas lön för att ge tid för att skriva ansökningar till etablerade statliga anslagsgivare som till exempel ALF, Vetenskapsrådet och VINNOVA samt organspecifika fonder som exempelvis Cancerfonden eller Hjärt-Lungfonden.

Illustration av ett papper och en penna. Bakgrunden är plommonfärgad och ikonen vit.

Forskningen bör vara inriktad på folksjukdomar men även projekt inom handkirurgi, omvårdnad och utbildning kan beviljas. Anslagen kan endast användas till egen lön som faktureras Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) från kliniken.

De som uppfyller följande kriterier kan ansöka om dessa medel

  1. Anknutna till KI SÖS
  2. Doktorsexamen för högst sex år sedan, efter avdrag för perioder av föräldraledighet eller sjukskrivning

Ansökan som skickas till forskning@kisos.ki.se ska innehålla

  1. A4-sida med sammanfattning av projektet
  2. CV med lista på publikationer
  3. Rekommendationsbrev/intyg från verksamhetschef med försäkran om ledighet från ordinarie kliniktjänst samt att lönekostnaden faktureras KI SÖS.
PV
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2024-02-19