SCAPIS

SCAPIS är en befolkningsstudie där sex universitet har inkluderat totalt 30 000 slumpmässigt utvalda personer från Sverige mellan 50 och 64 år från 2013 till 2018. Syftet med SCAPIS är att kunna identifiera individuella risker för exempelvis stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar.

Man som undersöks
SCAPIS - en av testerna i studien

SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study)

SCAPIS har genererat en stor databas vilken nu är öppen för alla forskare att söka data från. Mer information finns på www.scapis.org

Ansökan om datauttag sker via SCAPIS kontoret: scapis@scapis.org

Deltagarna i SCAPIS har genomgått omfattande undersökningar i form av:

- Frågeenkäter om medicinsk historia, levnadsvanor, kostvanor etc.
- Antropometri
- Lab-rutinprover (Hb, p-Glucose, HbA1c, s-TG, s-Cholesterol, LDL, HDL, creatinine, hsCRP)
- Biobank i form av plasma, serum, helblod och urin
- Spirometri
- Accelerometri (7 dagar)
- EKG
- Blodtryck/ABI
- CT-undersökning
     Calcium score
     CT koronarangiografi
     Kroppssammansättning
     Lungvävnad
-
Ultraljud carotider
- MR carotider på liten subgrupp

Mer information finns på scapis.org och scapis.se

SCAPIS finansieras av Hjärt-Lungfonden, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Vetenskapsrådet, Vinnova, Universiteten samt Universitetssjukhusen

Kontakt till SCAPIS i Stockholm

Profile image

Tomas Jernberg

Professor/Överläkare
0701671474
Profile image

Magnus Sköld

Professor/Överläkare
Profile image

Elina Malkeshi

Projektledare SCAPIS Stockholm, ssk
TJ
Innehållsgranskare:
Malin Wirf
2023-03-02