Vård under graviditet och vid barnafödande för kvinnor som inte pratar svenska

Forskningen är indelad i tre huvudområden:

1. Registerstudier

Studier om migrationsfaktorers betydelse för graviditetsutfall hos invandrarkvinnor i Sverige och i Norge. Genomförs tillsammans med forskare vid Högskulen på Vestlandet, Bergen, Norge.

Docent Erica Schytt, Professor Rhonda Small, Docent Sol Juarez

2. Mödrahälsovård för utlandsfödda kvinnor – Hooyo-projektet

Hooyo-projektet (somaliska; mamma) är en feasibilitystudie där vi utvecklar och testar en vårdmodell för mödrahälsovården för att se om det kan leda till bättre vård för i första hand somalisk-födda kvinnor.

Modellen har utvecklats tillsammans med barnmorskor och kvinnor från Somalia och baseras på gruppmödravård och personcentrerad vård.

Docent Erica Schytt, Postdoc Ulrika Byrskog, Med Dr Ewa Andersson, Doktorand Malin Ahrne, Professor Rhonda Small

Mer om Hooyo-projektet

3. Förbättrat stöd under förlossningen

a) Språk- och kulturtolksstöd - Doula

I samarbete med den ideella föreningen MIRA genomför vi en randomiserad kontrollerad studie för att utvärdera effekten av Språk- och kulturtolksstöd – Doula – för invandrarkvinnor i Sverige.
Med en registerstudie utvärderar vi också doulaverksamheten i Göteborg som under mer än 10 år har gett mer än 1 500 invandrarkvinnor extra stöd under sin förlossning.

Docent Erica Schytt, Docent Helena Lindgren, Med Dr Amani Eltayb, Med Dr Anna Wahlberg, Professor Rhonda Small

b) Södertäljebron

  1. INFÖR – Individuell förlossningsförberedelse för utlandsfödda kvinnor.
    En modell för individuell förberedelse inför förlossning utvecklas i samverkan med utlandsfödda kvinnor och barnmorskor på Södertälje Sjukhus. Kvinnorna erbjuds under graviditeten en personlig vägledare som är verksam på förlossningsavdelningen och modellen utvärderas med hjälp av registerdata.
  2. Med en observationsstudie undersöker vi om och hur information om preventivmedel ges till utlandsfödda kvinnor vid efterkontroll hos barnmorska.

Docent Helena Lindgren, Docent Erica Schytt, Med Dr Elin Larsson, Professor Rhonda Small

c) Vad fångar Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) när den besvaras av somalisk-talande kvinnor?

Genom tänka-högt-intervjuer studerar vi processen när somalisktalande kvinnor ska förstå enkätfrågorna i EPDS, vilken information man hämtar från minnet, hur man summerar den och hur man förstår och väljer ett svarsalternativ.

Docent Erica Schytt, Med Dr Anna Wahlberg, Med dr Ulrika Byrskog, Professor Rhonda Small

Jennifer Frithiof
2022-05-31