Utbildningsnämnden vid KBH

Ledamöter KBH

Thomas Sejersen

Professor, Grundutbildningsansvarig (GUA), Ordförande

Helena Lindgren

Docent, Programdirektör Barnmorskeprogrammet

Liisa Svensson

Med.mag., Biträdande Programdirektor Barnmorskeprogrammet
733940448

Sonia Andersson

Professor, Momentansvarig Läkarprogrammet

Aida Wahlgren

Med.dr., Temaordförande, Kursansvarig, Läkarprogrammet

Nina Andersson-Papadogiannaki

Med.dr., Med.dr., Specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom

Johanna Granhagen Jungner

Med.dr., Inriktningsansvarig, Ordförande KBH kursplaneråd

Björn Nordlund

Adjunkt, adjungerad

Anna Svenningsson

Anknuten till Forskning

Adjungerad ledamot

Charlotte Ovesen

Handläggare

Lisa Wilsson

Utbildningssamordnare

Ledamöter annan institution

Sofia Strömbergsson

Biträdande Lektor

SLL-representanter

Hanna Sahlin-Ulfsdottir, Ph D, Leg Barnmorska, Vårdsakkunnig Obstetrik