Utbildningsnämnden vid KBH

Utbildningsnämnden vid KBH har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Det ansvaret omfattar såväl program, programkurser, fristående kurser samt uppdragsutbildningar.

I institutionens utbildningsnämnd diskuteras och beslutas om övergripande frågor som till exempel ekonomi, kvalitetsarbete och utveckling av utbildningarna. Ordförande i nämnden är institutionens utbildningsansvarig på grundnivå och avancerad nivå (GUA).

Ledamöter KBH

Malin Holzmann

Docent, överläkare, utbildningsansvarig på grundnivå och avancerad nivå (GUA), Ordförande

Hanna Ulfsdottir

Bitr. lektor, Programdirektor Barnmorskeprogrammet och Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Sofia Alsing

Adjunkt, Enhetschef utbildningsenheten reproduktiv hälsa
0735-674647

Aida Wahlgren

Med.dr., Temaordförande, Kursansvarig, Läkarprogrammet

Hedvig Engberg

Specialistläkare Obstetrik och Gynekologi, Momentansvarig reproduktion, läkarprogrammet

Liza Klacksell Israelsson

Adjunkt vid Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom

Anna Svenningsson

Anknuten till Forskning

Ledamöter annan institution

Lise-Lott Rydström

Assisterande lektor

Adjungerad ledamot

Lisa Wilsson

Utbildningssamordnare

Anna Wåhlin

Utbildningsnämndshandläggare, programhandläggare
0852482433

Representant region Stockholm

Johanna Katz Daalsgard
Leg. barnmorska/ Verksamhetsutvecklare, Södertälje sjukhus

Studentrepresentant

Matilda Lillsjö

AW
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-10-16