Utbildningsnämnden vid KBH

Ledamöter KBH

Malin Holzmann

Docent, överläkare, Grundutbildningsansvarig (GUA), Ordförande

Liisa Svensson

Med.mag., Tf Programdirektor Barnmorskeprogrammet
733940448

Sofia Alsing

Adjunkt, Tf Programdirektor Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Emilija Wilson

Biträdande lektor Barnmorskeprogrammet, ordförande Kursplanerådet KBH

Aida Wahlgren

Med.dr., Temaordförande, Kursansvarig, Läkarprogrammet

Hedvig Engberg

Specialistläkare Obstetrik och Gynekologi, Momentansvarig reproduktion, läkarprogrammet

Björn Nordlund

Adjungerad lektor

Anna Svenningsson

Anknuten till Forskning

Ledamöter annan institution

Anna Jervaeus

Biträdande lektor

Adjungerad ledamot

Lisa Wilsson

Utbildningssamordnare

Anna Wåhlin

Utbildningsnämndshandläggare, programhandläggare
0852482433

Region Stockholm representant

Johanna Katz Daalsgard

Studentrepresentant

Matilda Lillsjö