Utbildningsnämnden vid KBH

Ledamöter KBH

Thomas Sejersen

Professor, Grundutbildningsansvarig (GUA), Ordförande

Helena Lindgren

Docent, Programdirektör Barnmorskeprogrammet

Liisa Svensson

Med.mag., Biträdande Programdirektor Barnmorskeprogrammet
733940448

Sonia Andersson

Professor, Momentansvarig Läkarprogrammet

Aida Wahlgren

Med.dr., Temaordförande, Kursansvarig, Läkarprogrammet

Nina Andersson-Papadogiannaki

Med.dr., Med.dr., Specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom

Emilija Wilson

Biträdande lektor

Björn Nordlund

Adjungerad lektor

Anna Svenningsson

Anknuten till Forskning

Adjungerad ledamot

Charlotte Ovesen

Handläggare

Lisa Wilsson

Utbildningssamordnare

Ledamöter annan institution

Anna Jervaeus

Biträdande lektor

SLL-representant

 

Marie Bondeson

Anknuten till Undervisning/handledning

Studentrepresentant

Maryam Mahmoudi