Utbildningsnämnden vid KBH

Utbildningsnämnden vid KBH har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Det ansvaret omfattar såväl program, programkurser, fristående kurser samt uppdragsutbildningar.

I institutionens utbildningsnämnd diskuteras och beslutas om övergripande frågor som till exempel ekonomi, kvalitetsarbete och utveckling av utbildningarna. Ordförande i nämnden är institutionens utbildningsansvarig på grundnivå och avancerad nivå (GUA).

Ledamöter KBH

Profile image

Malin Holzmann

Docent, överläkare, utbildningsansvarig på grundnivå och avancerad nivå (GUA), Ordförande
Profile image

Hanna Ulfsdottir

Bitr. lektor, Programdirektor Barnmorskeprogrammet och Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Profile image

Sofia Alsing

Adjunkt, Enhetschef utbildningsenheten reproduktiv hälsa
+46852482403
Profile image

Aida Wahlgren

Med.dr., Temaordförande, Kursansvarig, Läkarprogrammet

Hedvig Engberg

Specialistläkare Obstetrik och Gynekologi, Momentansvarig reproduktion, läkarprogrammet
Profile image

Liza Klacksell Israelsson

Adjunkt vid Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom

Anna Svenningsson

Anknuten till Forskning

Ledamöter annan institution

Profile image

Lise-Lott Rydström

Assisterande Lektor

Adjungerad ledamot

Profile image

Lisa Wilsson

Utbildningssamordnare
+46852482855
Profile image

Anna Wåhlin

Utbildningsnämndshandläggare, programhandläggare
+46852482433

Representant region Stockholm

Johanna Katz Daalsgard
Leg. barnmorska/ Verksamhetsutvecklare, Södertälje sjukhus

Studentrepresentant

Ingen studentrepresentant utsedd

AW
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2024-03-19