Utbildningsnämnden vid KBH

Utbildningsnämnden vid KBH har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Det ansvaret omfattar såväl program, programkurser, fristående kurser samt uppdragsutbildningar.

I institutionens utbildningsnämnd diskuteras och beslutas om övergripande frågor som till exempel ekonomi, kvalitetsarbete och utveckling av utbildningarna. Ordförande i nämnden är institutionens grundutbildningsansvarig (GUA).

Ledamöter KBH

Malin Holzmann

Docent, överläkare, Grundutbildningsansvarig (GUA), Ordförande

Liisa Svensson

Med.mag., Tf Programdirektor Barnmorskeprogrammet och Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
733940448

Sofia Alsing

Adjunkt, Enhetschef utbildningsenheten reproduktiv hälsa
0735-674647

Emilija Wilson

Biträdande lektor Barnmorskeprogrammet, ordförande Kursplanerådet KBH

Aida Wahlgren

Med.dr., Temaordförande, Kursansvarig, Läkarprogrammet

Hedvig Engberg

Specialistläkare Obstetrik och Gynekologi, Momentansvarig reproduktion, läkarprogrammet

Björn Nordlund

Adjungerad lektor, Med.dr. Gruppledare för Utbildningsenheten Barn och Ungdomars hälsa

Liza Klacksell Israelsson

Adjunkt, Specialistsjuksköterskeprogrammet Barn och Ungdom

Anna Svenningsson

Anknuten till Forskning

Ledamöter annan institution

Adjungerad ledamot

Lisa Wilsson

Utbildningssamordnare

Anna Wåhlin

Utbildningsnämndshandläggare, programhandläggare
0852482433

Representant region Stockholm

Johanna Katz Daalsgard
Leg. barnmorska/ Verksamhetsutvecklare, Södertälje sjukhus

Studentrepresentant

Matilda Lillsjö