Barnmorskeprogrammet

Den teoretiska utbildningen inom Barnmorskeprogrammet äger rum på Karolinska Institutet, Campus Solna. Den verksamhetsförlagda utbildningen, som inkluderar gynekologisk vård, mödrahälsovård, förlossningsvård och vård efter barnafödande, är förlagd inom Stockholmsregionen.

Utbildningsinformation

Länk till Barnmorskeprogrammet på Karolinska Institutet. 

Kontakt

Profile image

Hanna Ulfsdottir

Programdirektor
Profile image

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
+46852482466
Profile image

Anna Wåhlin

Programhandläggare
+46852482433
Profile image

Emelie Ahlin

Studievägledare
+46852482364
Izabela Lewalski
2023-10-25