Skip to main content

Utbildning vid KBH på grundnivå och avancerad nivå

KBH är ansvarig för läkarprogrammets kurs Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling, vilket innefattar de kliniska disciplinerna obstetrik och gynekologi samt barn- och ungdomsmedicin med subspecialiteter. Läkarstudenterna har även möjlighet att gå studentvalda kurser vid KBH. Alla kurser inom barnmorskeprogrammet är förlagda till institutionen. Vid KBH ges även kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom. Institutionen erbjuder därtill fristående kurser och uppdragsutbildningar.

Som ett led i institutionens internationaliseringsarbete tar vi varje år emot utbytesstudenter från hela världen.

Mer information om vårt utbildningsutbud hittar du här:

WA
Webb Admin
2018-03-14