Talare KIND 10-år

Documents

Sven Bölte, chef för KIND och professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, Karolinska Institutet och BUP-FOU, Centrum för Psykiatriforskning, Region Stockholm

Peter Marschik, professor i klinisk lingvistik vid Göttingen Universitet, Tyskland

Joseph A. Sergeant, professor emeritus, Vrije Universiteit, Nederländerna

Sonya Girdler, professor i arbetsterapi vid Curtin University, Australien

Ole Petter Ottersen, professor och rektor, Karolinska Institutet

Micael Dahlen, professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör på Statens institutionsstyrelse

Anders Falk, koordinator vid Organiserade Aspergare

Clara Hellner, professor i barn- och ungdomspsykiatri och FoU-direktör på Region Stockholm

Klas Blomgren, professor i pediatrik och vice prefekt vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Kristiina Tammimies, doktor i medicinsk vetenskap, forskargruppsledare och biträdande chef på KIND

Steve Berggren, doktor i medicinsk vetenskap och biträdande chef, KIND, och BUP-FOU

Terje Falck-Ytter, professor i psykologi vid Uppsala Universitet och forskargruppsledare på KIND

Ulf Jonsson, docent och projektledare på KIND

Tatja Hirvikoski, docent, FoU-chef vid Habilitering & Hjälpmedel och forskaregruppssledare påKIND

Janina Neufeld, doktor i neurovetenskap och projektledarepå KIND

Stephanie Bobeck Arnhög, grundare av Hugos forskningsfond

Carin Blomqvist, enhetschef Misa

Anne Kierkegaard, f.d. ordförande Autism & Aspergerföreningen i Stockholm

Anki Sandberg, ordförande, Riksförbundet Attention

Kajsa Ihre, copywriter med egen diagnos

 

Anders Wennerblom
2022-01-19