Studier på Covid-19 forskning

MUM-trial

Covid-19-pandemin och dess effekter på perinatal mental hälsa: En multinationell studie

Studier i efterdyningarna av 11 septemberattackerna, olika naturkatastrofer och pandemier har visat hur gravida kvinnors och mammors posttraumatiska stress också fått betydande negativa hälsoeffekter på deras barn. Dessa resultat motiverar att nu ta reda hur covid-19-pandemin påverkat perinatal psykisk hälsa som ångest och depression samt hälsoeffekter hos de nyfödda barnen.

Studien är multinationell och kommer beakta de skillnader som finns i deltagande länders hälsostrategier. I de länder där det är möjligt kommer effektiviteten i folkhälsostrategier och evidensbaserade interventioner att utvärderas.

Tanken är att studieresultaten ska kunna användas av vårdpersonal för att utforma stöd till gravida kvinnor och för att förebygga psykisk ohälsa i samband med pandemier och större katastrofer.

 

Principal Investigator Dr. Simone Schwank

Division of Obstetrics & Gynecology

CLINTEC, Karolinska Institutet

 

Ewa Andersson, PhD, RMW

Women’s and Children’s Health

Division of Reproductive Health, Karolinska Institutet

 

Prof. Ganesh Acharya MD, PhD, FRCOG

Head of the Division of Obstetrics & Gynecology

CLINTEC, Karolinska Institutet

 

MIND-COVID:

Riskfaktorer för ångest och depression bland gravida kvinnor under covid-19-pandemin - en webbaserad tvärsnittsundersökning.

Eftersom covid-19-pandemin har stor inverkan på många aspekter av vardagen, är vårdgivare världen över bekymrade över gravida kvinnors psykiska välbefinnande. För att bättre förstå den aktuella situationen och för att planera effektiva sätt att stödja kvinnor har en internationell forskargrupp, PregMIND, bildats. Det primära syftet är att jämföra skillnader i ångest och depression hos gravida kvinnor mellan länder som drabbats av covid-19-pandemin. Det sekundära syftet är att bedöma demografiska, ekonomiska och sociala aspekter som påverkar ångest och depression hos gravida kvinnor över hela världen under covid-19-pandemin. Slutligen kommer vi att kunna jämföra skillnader i uppfattning om de olika aspekterna av covid-19-pandemin (social distansering, restriktioner relaterade till förlossning) mellan länder och enligt epidemisk status (antal smittade patienter, antal rapporterade dödsfall). Jämförelserna kommer också att göras enligt deltagarnas covid-19-status. https://pregmind.org/

 

Principal Investigators Sweden

Prof. Ganesh Acharya MD, PhD, FRCOG

Head of the Division of Obstetrics & Gynecology, CLINTEC, Karolinska Institutet,

 

Ewa Andersson, PhD, RMW

Women’s and Children’s Health

Division of Reproductive Health, Karolinska Institutet,

 

Dr. Simone Schwank

Division of Obstetrics & Gynecology

CLINTEC, Karolinska Institutet

Global mental hälsa hos unga vuxna under covid-19-pandemin

Globalt sett har en av sex ungdomar någon form av psykisk ohälsa. WHO rankade psykisk ohälsa som en av de främsta orsakerna till sjukdomar och funktionshinder i denna åldersgrupp. På grund av covid-19-pandemin förväntas en ytterligare ökning av psykiska hälsoproblem.

Denna studie kommer att utforska förhållandet mellan mental hälsa hos ungdomar (mellan 18 och 25 år) och sociala media-användning under covid-19-pandemin. Denna studie ingår i ett projekt som undersöker mental hälsa och effekten av covid-19-pandemin i ett globalt sammanhang.

 

Principal Investigator Dr. Simone Schwank

Division of Obstetrics & Gynecology

CLINTEC, Karolinska Institutet

 

Prof. Ganesh Acharya MD, PhD, FRCOG

Head of the Division of Obstetrics & Gynecology

CLINTEC, Karolinska Institutet

 

Ewa Andersson, PhD, RMW

Women’s and Children’s Health

Division of Reproductive Health, Karolinska Institutet

Jennifer Frithiof
2022-05-31