Skip to main content

Specialistsjuksköterskeprogrammet Barn och Ungdom

Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska universitetssjukhuset Solna ansvarar för programkursen "Omvårdnad inom barnsjukvård, 15 hp"
och delar ansvar för programkursen "Examensarbete i omvårdnad - barn och ungdom, 15 hp" tillsammans med institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Båda kurserna ges inom Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom, 60 hp,

Johanna Granhagen Jungner

Lektor, biträdande
Utb enh BUH
K6 Kvinnors och barns hälsa

Ana Maria Seguel

Utbildningsadministratör