Skip to main content

Specialistsjuksköterskeprogrammet Barn och Ungdom

KBH har ansvar för programkursen "Omvårdnad inom barnsjukvård, 15 hp" och delat ansvar för programkursen "Examensarbete i omvårdnad - barn och ungdom, 15 hp" inom Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom, 60 hp, tillsammans med sektionen för omvårdnad vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Information om programmet (Programöversikt Barn och Ungdom)

Dessutom ger institutionen följande kurser:

Valbara:

  • Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad, 7.5 hp
  • Ledarskap för vårdens utveckling, 7.5 hp
  • Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 7.5 hp

Fristående:

  • Barns och ungdomars rätt i vården, 7.5 hp
  • Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 7.5 hp

Kontakt:

Nina Andersson Papadogiannaki, inriktningsansvarig
Ana Maria Seguel, utbildningsadministratör