Specialistsjuksköterskeprogrammet Barn och Ungdom

Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet ansvarar för ett antal programkurser på specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom.

Ana Maria Seguel

Utbildningsadministratör