Specialistsjuksköterskeprogrammet Barn och Ungdom

This page in English

KBH har ansvar för programkursen "Omvårdnad inom barnsjukvård 15 hp" och "Examenskursen i omvårdnad 15 hp" inom specialistsjuksköterskeprogrammet, barn och ungdom.

Information om programmet (Programöversikt Barn och Ungdom)

Dessutom ger institutionen de valbara kurserna:

Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad, 7.5 hp
Ledarskap för vårdens utveckling, 7.5 hp
Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 7.5 hp

Kontakt:

Nina Andersson Papadogiannaki, inriktningsansvarig
Ana Maria Seguel, utbildningsadministratör

Specialistsjuksköterskeprogram