Spädbarnsfondens stipendium för 2018 har tilldelats Anna Akselsson

- Ett av Spädbarnsfondens viktiga mål är att minska antalet små barn som dör och med insamlade medel i vår forskningsfond vill vi stödja forskning som syftar till just detta.

Spädbarnsfondens forskningsstipendium för 2018 har tilldelats Anna Akselsson och Elisabeth Olhager.

Anna Akselsson som har sin tillhörighet vid avdelningen för Reproduktiv Hälsa på KBH, får stipendiet för studien: ”Barnmorskors erfarenhet av att arbeta med Mindfetalness – ett verktyg för kvinnan att uppmärksamma fosterrörelser”.

Hon delar priset med Elisabeth Olhager vid Lunds universitet/Skånes universitetssjukhus, som får priset för studien: ”Möjligheten att minska mortalitet hos nyfödda”.

Jennifer Frithiof
2022-08-31