RATSS - Vill du delta?

I studien Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden (”RATSS”) utforskas orsaker till autismspektrumtillstånd och ADHD med hjälp av tvillingpar.

Tre dagar med ersättning för utlägg

I RATSS medverkar tvillingar och deras föräldrar i flera olika undersökningar, såsom psykologiska test, frågeformulär, hjärnavbildning med magnetkamera, medicinsk fotografering och olika provtagningar såsom blodprov och salivprov. Familjerna som deltar frågas även om de kan tänka sig att lämna in sparade mjölktänder som tvillingarna tappat. En forskningssjuksköterska eller forskningsassistent informerar deltagarna inför de olika undersökningarna och följer familjerna genom deras medverkan i studien. Läs mer om hur undersökningarna går till i vår informationsbroschyr.

Vid deltagande i alla delar av studien beräknas deltagandet ta tre dagar i sin helhet. Vi bjuder på lunch de dagar ni besöker oss och ersätter er för övriga utlägg under vistelsen. Vi bokar resor och hotell för de familjer som inte bor i Stockholm. Föräldrar får ersättning för förlorad arbetsinkomst med 150 kr/förlorad arbetstimme.

Forskningen genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset och KIND

Tvillingarna undersöks på KINDs mottagning på Gävlegatan 22 i Stockholm och på Karolinska Universitetsjukhuset i Solna.

Presentkort som tack

Som tack för deltagandet ersätter vi tvillingar som medverkar i alla undersökningar med 2000 kr/person (500 kr för psykologiska tester, 500 kr för prover och fotografering, 500 kr för magnetkameraundersökning, 500 kr för ryggvätskeprov). Detta utbetalas i form av presentkort.

Har du frågor eller vill anmäla intresse?

Välkommen med dina frågor eller din anmälan!

Kontaktpersoner RATSS:

Karl Lundin Remnélius

Projektkoordinator, doktorand
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa
Elin West
2023-03-07