Program KIND 10 år

Documents

Varför KIND behövs

Professor Clara Hellner, professor Klas Blomgren, Anne Kierkegaard, Anders Falk

 

Screening for Neurodevelopmental Disorders in Toddlers

Professor Peter Marschik

 

“I’m Destined to Ace This”: Community and Strength based Approaches in Autism

Professor Sonya Girdler

 

Understanding the Brain in ADHD

Professor emeritus Joseph A. Sergeant

 

Myt och sanning i forskningen om NPF

Professor Sven Bölte, Dr Kristiina Tammimies, professor Terje Falck-Ytter, docent Tatja Hirvikoski, docent Ulf Jonsson, Dr Janina Neufeld

 

Mitt barn, mitt ansvar, min kamp

Stephanie Bobeck Arnhög

 

Att få diagnos i vuxen ålder och tvingas omdefiniera sig själv

Kajsa Ihre

 

”Vägen till ett inkluderande samhälle”
Panelsamtal om systemfelet i hur vi möter och integrerar människor med NPF i samhället.

Anki Sandberg, Dr. Steve Berggren, Carin Blomqvist, Elisabet Åbjörnsson Hollmark, Professor Micael Dahlen