Palliativ vård i pediatrisk onkologi

Min forskning omfattar barnet och familjen i den palliativa vården, med fokus på faktorer som kan påverkas för att minska risken för lidande, psykisk ohälsa och komplicerad sorg. Exempel på sådana faktorer är bemötande, information, kommunikation, symtomkontroll och farmakologisk behandling. Forskningen omfattar enkät- och interventionsstudier. Forskningen bedrivs i nationellt och internationellt samarbete. 

Ulrika Kreicbergs

Anknuten till Forskning
Pergert
K6 Kvinnors och barns hälsa

Samverkande forskare

Anette Alvariza

Professor

https://www.esh.se/om-hogskolan/anstallda/2015-01-21-anette-alvariza.html

 

Mats Marshall Heyman

Lektor/klinisk anställning

Margaretha Jenholt Nolbris

Universitetslektor/sjuksköterska

https://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xnolma&userName=Margaretha+Nolbris

Malin Lövgren

Docent

Stefan Nilsson

Universitetslektor

https://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xnstef

Josefin Sveen

Docent

https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N7-568

Camilla Udo

Docent, Fil Dr.

https://www.du.se/sv/om-oss/personlig-presentation/?userId=1998840951

Lilian Pohlkamp

Doktorand

https://www.esh.se/om-hogskolan/anstallda/2017-01-31-lilian-pohlkamp.html

Nätverk

  • Nationellt nätverk för pediatrisk palliativ vård
  • Svenskt palliativt Nätverk (SPN)
  • Nationella rådet för palliativ vård (NRPV)