Palliativ vård i pediatrisk onkologi

Min forskning omfattar barnet och familjen i den palliativa vården, med fokus på faktorer som kan påverkas för att minska risken för lidande, psykisk ohälsa och komplicerad sorg. Exempel på sådana faktorer är bemötande, information, kommunikation, symtomkontroll och farmakologisk behandling. Forskningen omfattar enkät- och interventionsstudier. Forskningen bedrivs i nationellt och internationellt samarbete. 

Ulrika Kreicbergs

Anknuten till Forskning
Pergert
K6 Kvinnors och barns hälsa

Samverkande forskare

Mats Marshall Heyman

Lektor/klinisk anställning

Margaretha Jenholt Nolbris

Universitetslektor/sjuksköterska

Malin Lövgren

Docent

Nätverk

  • Nationellt nätverk för pediatrisk palliativ vård
  • Svenskt palliativt Nätverk (SPN)
  • Nationella rådet för palliativ vård (NRPV)
Jennifer Frithiof
2022-04-14